Bijgewerkt: 19 oktober 2021

Ontslag van de minister van Defensie

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-09-2021

De minister van Defensie, mevrouw A.Th.B. Bijleveld, heeft vrijdag 17 september 2021 Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per direct ontslag te verlenen als minister van Defensie. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/ Ministerie van Defensie - 2018)

drs. Ank Bijleveld-Schouten (CDA) minister van Defensie


Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Defensie is voorzien, zal de minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand B.J. Grapperhaus, tijdelijk belast worden met de leiding van het ministerie van Defensie. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe minister van Defensie worden gezocht afkomstig uit de kring van het CDA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.