Bijgewerkt: 21 juni 2024

Ontmoetingscentrum 'De Meent' is heropend

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Cardanus / Amstelveenweb
02-04-2011

'De Meent', één van de wijkcentra van Stichting Cardanus, is in augustus 2009 door een ernstige brand getroffen. Sinds die tijd waren cursisten, docenten, vrijwilligers en bezoekers aangewezen op vervangende locaties zoals 'De MeentWerf'.

Met alle betrokkenen is hard gewerkt om de gasten weer te kunnen begroeten in de nieuwe Meent. Vanaf januari 2011 is de sporthal weer in gebruik door de scholen, zodat veel heen en weer reizen naar andere accommodaties tot het verleden behoort.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Leden van de Accordeon Vereniging Concertina's spelen het stadslied 'Ave Amstelveen'


Eind januari 2011 kregen de medewerkers van 'De Meent' de sleutels en sindsdien werd de laatste hand gelegd aan de inrichting. 'De MeentWerf' was nog t/m 18 februari in gebruik en daarna werden de spullen ingepakt om te verhuizen. Schippers & Co, de buurman van ‘De MeentWerf, sponsorde de verhuizing naar 'De Meent'.

'De Meent' heeft een modernere uitstraling gekregen en de herbouw leidde ook tot veranderingen. 'De Meent' is overal voorzien van dubbel glas. Ook is het hele gebouw opnieuw geschilderd in lichte kleuren en alle lokalen hebben hun eigen moderne kleur gekregen. Op de begane grond is een nieuwe bar gebouwd en voorzien van nieuw meubilair in de ontmoetingsruimte. Op de eerste etage is de indeling verbeterd en is er meer ruimte verkregen door nieuwe dakkapellen. In het hele gebouw is gratis Wi-Fi geïnstalleerd.

'De Meent' werd door het Oranjefonds bestempeld als “Toplocatie”. Zij sponsorden de herbouw met een bedrag van € 23.120 voor een nieuwe inrichting van de keuken, een kinderhoek, een wijk-initiatiefruimte en de tienerruimte 'The Point'.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De aanwezigen zingen het stadslied 'Ave Amstelveen' uit volle borst


De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het stadslied is een groot succes


De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Deze dames zijn heel enthousiast


Onder grote belangstelling werd op vrijdagmiddag 1 april 2011 ontmoetingscentrum 'De Meent' officieel geopend door wethouder Jan-Willem Groot (CDA) en van 1 t/m 17 april 2011 zijn er speciale openingsfestiviteiten gepland.

De bijeenkomst werd begeleid door de muziek van accordeonvereniging Concertina´s. Natuurlijk werd het stadslied ´Avé Amstelveen´ ook gespeeld en gezongen door de vele aanwezigen. Na de samenzang kwam Jan-Willem Meij, de beheerder van het ontmoetingscentrum, naar de microfoon en zei het volgende:

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Beheerder Jan-Willem Meij tijdens zijn toespraak


Dames en Heren heel hartelijk welkom in ‘De Meent’'

Welkom bij de officiële heropening van de sportzaal en het ontmoetingscentrum ‘De Meent’. Vandaag kunnen we een punt zetten achter een hectische periode, waar velen hun huis kwijt waren door de toch wel verwoestende brand van 30 augustus, al weer anderhalf jaar geleden.

Welkom aan de wethouder, fijn dat u de opening voor uw rekening wilt nemen. Welkom aan dhr. Landzaat van het Amstelveens Sportbedrijf. Welkom aan dhr. Bouman plaatsvervangend bestuurder van Cardanus. En welkom aan u allen in welke hoedanigheid dan ook.

U allen bent voor ons dusdanig belangrijk, of in de afgelopen maanden belangrijk geweest, dat wij u allen bij de officiële heropening erbij wilde hebben. ‘De Meent’ was zwaar getroffen en een tijdelijk onderkomen was noodzakelijk. De gebruikers van de sportzaal zijn over heel Amstelveen onderverdeeld.

Het gedeelte van het ontmoetingscentrum vond dankzij de snelle medewerking van de Gemeente, na twee maanden van zwerven, onderdak in het voormalig gebouw van openbare werken, door ons omgedoopt tot MeentWerf. Gelukkig vonden onze vrijwilligers en vaste gebruikers ook de weg naar dit kleine, maar zeer gezellige onderkomen en zelfs nieuwe groepen hebben we daar aan ons kunnen binden.

Natuurlijk waren wij als medewerkers van 'De Meent' maar ook onze vrijwilligers en gebruikers, blij met de aankondiging van de gemeente, dat in juli vorig jaar met de bouw begonnen zou worden. Het resultaat van deze enorme operatie kunt u vandaag aanschouwen.

Zoals ik al meldde zal wethouder Groot de laatste handeling van officiële opening verrichten. Maar alvorens hij dat zal doen willen wij als team van ‘De Meent’ onze visie op de belangrijkheid van ‘De Meent’ voor de wijk symboliseren als een grote puzzel. U zal allemaal wel begrijpen, dat zoiets als ‘De Meent’ niet zomaar uit de lucht komt vallen, daar is heel veel voorwerk aan voorafgegaan en voordat alle puzzelstukjes in elkaar passen gaat er heel wat tijd voorbij.

Gelukkig hadden we die tijd en gelukkig waren er heel veel mensen bij het tot stand komen van de puzzel betrokken. Wij hebben er daarom ook voor gekozen, om de openingshandeling te laten verrichten door 10 personen die elk vertegenwoordiger genoemd zouden kunnen worden voor een groep die belangrijk is, of was in ‘De Meent’. Zij zullen elk een stukje van de puzzel neerleggen zodat de wethouder als laatste de puzzel kompleet zal maken.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marielle van Ooij van het architectenbureau Topos, aan het woord


1)         Zonder een belangrijkheid aan te geven aan de eerste vertegenwoordiger die ik wil uitnodigen het puzzelstuk neer te leggen, wil ik Marielle van Ooij van het architectenbureau Topos vragen, het eerste stuk neer te leggen. Topos heeft met hun ontwerp letterlijk en figuurlijk ‘De Meent’ weer kleur gegeven.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Richard de Breij, vertegenwoordiger van Aannemingsbedrijf Bruns Bouw, op het podium


2)         Als tweede zou ik graag als vertegenwoordiger van aannemer Bruns Bouw, dhr. Richard de Breij uitnodigen. Met hem hebben we de laatste maanden heel nauw samen mogen werken en konden vele vragen over en weer beantwoord worden, alvorens ze daadwerkelijk uitgevoerd werden.

3)         ‘De Meent’ kent een geweldig groot aantal vrijwilligers. Deze mensen van jong tot oud voelen zich verbonden met ‘De Meent’ en dat stemt ons zeer gelukkig. Sommige zijn al jaren actief, hebben jarenlang in het voormalig bestuur van ‘De Meent’ gezeten en blijven de vinger aan de Cardanus pols houden middels het vrijwilligersplatform. Eén van die oude getrouwe Cardanus/Meent vrijwilligers is dhr. Bert Wienesse, die ik graag uitnodig om een stuk van de puzzel te leggen.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dhr. Bert Wienesse, een oude getrouwe vrijwilliger, mag het volgende puzzelstuk leggen


4)         Niet alleen vrijwilligers met een jarenlange staat van dienst vormen ‘De Meent’, maar zonder dat wij er vaak bij stil staan, komen er steeds weer nieuwe vrijwilligers bij. Toen we anderhalve maand geleden terug konden naar ‘De Meent’ kwam er een vrijwilliger naar ons toe met de vraag waar ligt ‘De Meent’ precies. Ik had me niet gerealiseerd dat deze vrijwilliger, die toch al enkele maanden over de vloer kwam, zich pas na de brand had aangemeld. Maar zij staan er wel en vandaar: Marcel Dissel graag naar voren voor het stukje namens alle nieuwe vrijwilligers.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een van de jongste vrijwilligers, Marcel Dissel, is de volgende puzzelstuk legger


5)         ‘De Meent’ is ook belangrijk voor een grote diverse groep van huurders. Sportverenigingen in de Sporthal en in ‘De Meent’ huurdersverenigingen, bridge, fotografie, teveel om op te noemen. Als één van die verenigingen in ‘De Meent’ kennen wij accordeonvereniging de Concertina's. Straks zullen enkelen van hen het ad-hoc koor ondersteunen. Zowel het koor, als de Concertina's staan onder bezielende leiding van mw. Elly Meekel en aan haar de taak om het volgende puzzelstuk te plaatsen.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Elly Meekel, dirigent van de accordeonvereniging Concertina's op het podium


6)         Ook hebben wij gemerkt dat de wijkbewoners weer blij zijn dat we er weer zijn. De kinderen vanwege het kunnen sporten in de sportzaal, maar ook het feit, dat alles weer lekker dichtbij is en men weer even binnen kan lopen, voelt goed. Wie zou er dan beter een puzzelstuk kunnen leggen als de voorzitster van het wijkplatform dan mw. Hermien Janssen.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Hermien Janssen, voorzitter van het Wijkplatform Waardhuizen - Middenhoven aan het woord


7)         ‘De Meent’ is voor Jong en Oud. Vanaf de eerste stappen in de peuteropvang, naar de kindercursussen de speelstuif, naar de blitsflits en het MiniMeentfeest. Er is altijd oog voor de jongsten onder ons vandaar, dat Lissanne Pouw nu een puzzelstuk zal leggen, zodat iedereen mag weten dat ‘De Meent’ zich zal blijven inzetten voor leuke activiteiten voor deze grote groep wijkbewoners.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Lissanne Pouw na de puzzelstuk legging


8)         ‘De Meent’ in het centrum van de wijk omringd door fijne werkburen. De drie scholen Willem Alexander Cirkel en Pionier, de bibliotheek en RTV-Amstelveen en boven al de SAS als voordeur deler. Als wij contact zoeken met het sportbedrijf, krijgen wij Bianca Noordman aan de lijn en graag nodig ik haar uit om de puzzel verder te vullen.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bianca Noordman, medewerkster van het Amstelveens Sportbedrijf, is de volgende puzzel legger


9)         Het één na laatste stuk wordt gelegd door een persoon die 27 jaar gezicht gaf aan ‘De Meent’, in dienst van de gemeente als beheerder van de sporthal, maar geheel verweven met het ontmoetingscentrum. 27 Jaar lang en net nu ‘De Meent’ weer helemaal nieuw in zijn jasje zit gaat hij met pensioen. Als laatste officiële taak in dienst van de gemeente, maar ook als dank van je collega's voor je jaren lange inzet: Gerrit van Gorkum.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Gerrit van Gorkum, beheerder van 'De Meent', vlucht van het podium


10)       De Puzzel is bijna gevuld. Het laatste stuk en de afronding van de opening. Ik geef hierbij het woord aan de wethouder van economische zaken volkshuisvesting en vastgoed Jan-Willem Groot.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Volkshuisvesting en vastgoed, aan het woord


Wethouder Groot vertelde, dat dit een heel bijzonder moment was voor de twee wijken, Waardhuizen en Middenhoven, omdat dit centrum het hart van de wijken is. 'Dat geeft het aan, hoe belangrijk dit wijkcentrum is, als ontmoetingscentrum, als sportcentrum, als vergadercentrum. Dat is heel belangrijk, ook voor ons als gemeente, u als inwoner, u als sporter en u als gebruiker van dit wijkcentrum. Het is daarom een bijzonder moment, om dit gebouw te heropenen!' Na zijn toespraak plaatste hij het laatste puzzelstuk op het bord, om symbolisch het einde van de heropbouw van het ontmoetingscentrum te visualiseren.

Dirk Landsaat, directeur van het Amstelveens Sportbedrijf was de volgende spreker:

Beste dames en heren,

‘Ondanks het wat troosteloze weer is het toch in vele opzichten voor velen een mooie dag vandaag, de heropening van '‘De Meent’' na de brand. Dat is immers mooi voor de buurt, voor het onderwijs en voor de sport. Want dit mooi gerenoveerde complex biedt ruimte aan buurtactiviteiten, aan gymlessen/bewegingsonderwijs aan de schoolkinderen, aan sportverenigingen en andere sportende groepen.

En alleen daarom al, zijn wij van het Amstelveens Sportbedrijf blij, dat ‘De Meent’ weer open is voor de verhuur van zaalruimte aan onze klanten. Want wij kunnen tegenwoordig iedere vierkante meter sportvloer in onze stad heel goed gebruiken. In feite is er voor de georganiseerde indoor-sporten sprake van een behoorlijke krapte.

Ook al gaat binnenkort de nieuwe Bankrashal bij de Panta Rhei open en liggen de definitieve tekeningen voor de bouw van een multifunctionele hal aan het nieuwe Amstelveen College klaar om in steen omgezet te worden. Het blijft passen en meten voor onze verhuurafdeling en het is in toenemende mate een behoorlijke klus voor onze Bianca en Chris, om de vraag enigszins met het aanbod te kunnen verzoenen.

Met andere woorden: we zouden best nog een eenvoudige extra breedtesporthal, een driespantertje in vakjargon, kunnen gebruiken. En zolang de Emergohal het uithoudt, kunnen we niet alleen in voorkomende gevallen topsportwedstrijden indoor, althans ruimtelijk bedienen, maar ook kunnen wij die dubbele hal voor onderwijs en breedtesport qua vierkante meters beslist nog niet missen.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dirk Landsaat, directeur van het Amstelveens Sportbedrijf, tijdens zijn toespraak


Maar goed, vandaag is het een mooie dag. De heropening van ‘De Meent’. En meer nog dan het individueel gebruik, symboliseert dit multifunctionele en multidisciplinaire gebouw de mogelijkheid tot nauwe samenwerking tussen de verschillende hoofdgebruikers en andere organisaties, die actief zijn voor, en willen bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de Amstelveense burgers en samenleving.

Ik heb het dan in eerste instantie over Cardanus, het Onderwijs en het Sportbedrijf. Want wellicht staat het niet iedereen nog even helder op het netvlies, maar het Amstelveens Sportbedrijf is nog wel wat meer dan een verhuurbedrijf van vierkante sportmeters.

Wij zetten ons in deze stressvolle, hyperconsumerende en zitvleesbevorderende samenleving, steeds nadrukkelijk in voor gezond en sportief bewegen door jong en oud. Onder de vlag van ons strategische motto 'Amstelveen Beweegt Gezond', heeft ons bedrijf en in het bijzonder onze groep Sportstimulering, een scala aan projecten en activiteiten op het programma, die er allemaal op gericht zijn gezond en sportief bewegen aantrekkelijker te maken. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze sportverenigingen, de scholen, welzijn -en gezondheidsorganisaties als Cardanus en de GGD en niet te vergeten de wetenschap (VU).

Ik zal u niet vermoeien met de hele lijst (kunt u vinden op onze website), maar een paar voorbeelden wil ik u toch niet onthouden. Om met de senioren te beginnen Onze 23 Galm groepen van 55+ ers zijn al jaren populair, evenals de aquafitness cursussen, zoals meer bewegen voor ouderen. Maar we richten ons met name op de jeugd. Zo vinden er in het kader van de Nationale Sportweek (18 -24 april) en daaromheen, een hele reeks clinics op lagere scholen plaats In Tennis, Streetdance, Volleybal en Tangsoodo.

Maar we gaan ook de bibliotheek op het Stadshart in: op 20 april een thema middag van talent naar top, met demo's van volleybal, badminton en basketbalkids. (buiten). Op 21 april een dikke banden race, in combinatie met een tenniscircuit op de Startbaan voor lagere scholen en vindt ook het scholenvoetbaltoernooi voor het voortgezet onderwijs.

En dan hebben we natuurlijk nog toppers als de jeugd activiteitenpas, die drempelverlagend werkt voor kinderen naar sportclubs en waar steeds meer van wordt gebruikgemaakt. Maar ook gaan we binnenkort aan de slag met Jump in een beweeg- en leefstijl programma, bestemd voor de school jeugd en ... last but not least zijn we met Cardanus bezig om te kijken, hoe wij samen een rol kunnen spelen in het opzetten van zogenaamde buurtarrangementen.

Wat dat betreft hebben wij in het kader van een serie lunchbijeenkomsten, onder de titel "broodje Sport", onlangs een uiterst interessante inleiding gehad van Marco van Hoek van de Erasmus Universiteit, die samen met INBO een landelijk onderzoek doet naar de vliegwielfunctie van Sport in de wijken (steden)'.Daarbij waren ook twee wethouders aanwezig, die veel interesse in dit project toonden. Dus hopelijk krijgt deze aardige bijeenkomst nog een vervolg in de deelname van Amstelveen in dit onderzoek. Ik ben er van overtuigd, dat dit onderzoek een aantal gebruiksklare adviezen kan opleveren voor de verdere uitbouw van wijkgerichte actie en samenwerking, rond gezond bewegen en sporten.  "Amstelveen Beweegt Gezond"

Dames en heren ik rond af. Het is in meerdere opzichten een mooie dag vandaag: voor de buurt, de scholen en de sport. ‘De Meent’ is weer in productie en dat is mooi en hard nodig. Wat ook mooi is: de door ons gesignaleerde bereidheid van organisaties en instanties om samen te doen, als het gaat om plannen te maken en acties uit te voeren in het kader van gezond en sportief bewegen. Een erkende noodzaak in onze samenleving. Moge dit gebouw in zijn nieuwe glorie nog vele van dit soort gezamenlijke activiteiten huisvesten. Ik dank u wel.'

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De puzzel van 'De Meent' is nu compleet


Wim Bouman waarnemend bestuurder van de Stichting Cardanus sprak de aanwezigen toe:

' Ik ben buitengewoon verheugd, dat ik vandaag hier namens Cardanus als plaatsvervangend bestuurder het woord kan voeren. Het is inmiddels 579 dagen geleden, dat ik op een zondagavond in 2009 gebeld werd met de mededeling: ‘De Meent’ staat in brand. De brandweer was buitengewoon snel ter plaatse, maar hun geweldige inzet kon het helaas niet voorkomen, dat 'De Meent' als gevolg van de brandschade moest worden gesloten.

Dankzij de medewerking van alle partijen zijn wij toen in staat geweest, om weer heel snel in de 'MeentWerf' het werk te starten. Zoals RTV-Amstelveen, die spontaan kantoorruimte beschikbaar stelde voor Cardanus. Maar ook de afdeling Bouwzaken van de gemeente Amstelveen, die heel snel met een oplossing kwam, om nieuwe huisvesting te krijgen.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wim Bouman, waarnemend bestuurder van de Stichting Cardanus, spreekt de mensen toe en vertelt over het nieuwe doel van het welzijnswerk in Nederland


Wij hebben toen ook onze vrijwilligers en klanten nog beter leren kennen, want men is ons gevolgd naar het nieuwe gebouw, dat minder centraal gelegen, moeilijker bereikbaar was, maar de samenhorigheid is tot het eind gebleven en dat is in mijn ogen sociale cohesie in optima forma!

Een aantal aanwezigen hier in deze zaal zal wellicht weten, dat het vandaag precies 10 jaar geleden is, dat de Stichting Cardanus is ontstaan: op 1 april 2001. Het was het gevolg van de fusie van 5 partijen: Stichting Cultureel Werk Amstelveen, Het Opbouwerk, de Stichting Het Vrouwenhuis, Stichting Werk Amstelveen en de Stichting Ontmoetingscentrum 'De Meent'.

U weet dan ook, dat dit moment niet het moment is, om als Cardanus feest te vieren. Met het vertrek van onze bestuurder, het opstappen van de Raad van Toezicht en de bezuinigingen, die op ons afkomen, zitten wij op dit moment in zwaar weer. Het logo van Cardanus symboliseert echter een kompas en ik reken er op, dat wij weer snel de juiste richting zullen weten te vinden en wij werken daar momenteel heel erg hard aan.

En ook hier geldt: in nood leer je vrienden kennen en wij hopen op dat punt op nog veel nieuwe kennismakingen. Maar nu vieren wij hier toch het feest, namelijk de officiële heropening van 'De Meent'. En wat een metamorfose heeft dit gebouw ondergaan! Het heeft een prachtige, frisse uitstraling gekregen, het bruin is deels gebleven, maar het is geen oud-bruin meer.

Mijn complimenten voor al diegenen, die meegedacht en meegewerkt hebben bij het herbouwen en inrichten van dit nieuwe centrum. Het geldt voor 'De Meent' als ontmoetingscentrum en als sporthal. Het ideaal van ieder wijkcentrum is, om het kloppend hart van de buurt te zijn. 'De Meent' is dat in zijn hele geschiedenis ook geweest, betrokkenheid van de wijkbewoners en burgers bij dit gebouw en haar activiteiten, is al bijzonder groot en intensief geweest.

Dat is, die betrokkenheid- dat is ook de kern van welzijn nieuwe stijl! Die nieuwe stijl is een landelijk programma, dat tot doel heeft, het welzijnswerk te herijken en feitelijk weer terug te leiden naar de kernwaarden. Activeren en verbinden. Het welzijnswerk moet vooral functioneren als een startmotor. Je hebt het nodig om zaken op gang te krijgen, maar vervolgens wordt het steeds meer door de eigenlijke motor overgenomen.

Ik wens de staf en de vrijwilligers heel veel succes bij het doorgaan op deze weg en weet zeker dat het zal lukken in dit fantastische nieuwe gebouw en laat dat dan ook het lichtend voorbeeld mogen zijn voor Cardanus als geheel. Dank u wel.'

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Turn demonstratie in de nieuwe gymzaal van 'De Meent'


Na het officiële deel van het feest mochten de bezoekers het gerenoveerde gebouw bekijken en werden heerlijke hapjes en drankjes rondgebracht. De wijkbewoners en gasten bleven nog lang genieten van het feest.

De Meent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het gerenoveerde ontmoetingscentrum 'De Meent' aan Orion 3 in Amstelveen


Programma 'De Meent' april 2011

Zaterdag 2 april 2011          20.00 tot 24.00 uur Minimeentfeest 11 t/m 15 jaar

Zondag 3 april 2011            14.00 tot 15.30 uur Filmmiddag “Mao’s Last Dancer”

Zondag 3 april 2011            10.00 tot 16.00 uur Korendag

Maandag 4 april 2011         10.00 tot 15.00 uur Excursie Nieuwe Kerk Amsterdam

Woensdag 6 april 2011       10.00 tot 12.00 uur Creatief- en beautycafé

Woensdag 6 april 2011       13.30 tot 14.30 uur Theatervoorstelling  t/m 12 jaar “Later als ik groot ben”

Vrijdag 8 april 2011             14.00 tot 17.00 uur Masoek Sadja feestelijke middag

Vrijdag 8 april 2011             20.00 tot 22.00 uur Meezingavond met “De Concertina’s”

Vrijdag 8 april 2011             20.00 tot 22.00 uur “Wereldfoto’s” presentatie door de fotoclub

Zondag 10 april 2011           10.00 tot 15.00 uur Meent Fiets, skate en run evenement

Zondag 10 april 2011           11.00 tot 17.00 uur Bridgedrive

Zondag 10 april 2011           14.00 tot 16.30 uur  Dansmiddag voor 50+

Woensdag 13 april 2011      12.00 tot 13.00 uur Feestelijke Lunch

Woensdag 13 april 2011      11.00 tot 11.30 uur Poppentheater (besloten) “Jan Klaassen en de muis”

Woensdag 13 april 2011      13.30 tot 14.00 uur Poppentheater t/m 7 jaar (losse verkoop) “Jan Klaassen en de muis”

Woensdag 13 april 2011      13.30 tot 15.30 uur Feestelijke Sportinstuif 6 t/m 12 jaar

Zaterdag 16 april 2011        10.00 tot 16.00 uur Speelstuif 4 t/m 12 jaar

Zondag 17 april 2011          10.00 tot 16.00 uur  Speelstuif 4 t/m 12 jaar

Kaarten voor de verschillende activiteiten kunt u kopen aan de balie in '‘De Meent’'. Mocht u met één van de contactpersonen, contact willen opnemen, dan staan hier hun telefoonnummers en e-mail adressen. Natuurlijk kunt u ook gewoon naar '‘De Meent’' bellen, of e-mailen 020-6438015 demeent@cardanus.nl

Louise Teerink                        06-53692311  lteerink@cardanus.nl

Ella Korzelius                         06-23537660  ekorzelius@cardanus.nl

Jacqueline Jordan                   06-57930394  jjordan@cardanus.nl

Betty van de Schraaff             06-23536323  bvdschraaff@cardanus.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.