Bijgewerkt: 21 september 2023

Online identiteit voor elke Nederlander!

Nieuws -> Informatief

Bron: Digitale Overheid
17-01-2019

De Tweede Kamer heeft 4 december 2018 ingestemd met de motie over een online-identiteit voor iedere Nederlander. De motie is ingediend door de leden Daniel Koerhuis (VVD) en Monica den Boer (D66), naar aanleiding van de initiatiefnota voor een digitale kluis en regie op eigen persoonsgegevens van de leden Jan Middendorp (VVD) en Kees Verhoeven (D66). Voor de zomer van 2019 wordt de kamer geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.

De samenleving digitaliseert. Sneller dan de overheid. Toch gaat ook de werkwijze van de overheid – en daarmee de levens van mensen voor wie de overheid werkt – door digitalisering radicaal veranderen. De opslag van persoonsgegevens bij digitale overheidsdiensten gebeurt vaak dubbel en gefragmenteerd. Daarnaast is het is moeilijk voor mensen zicht te houden op de juistheid van de persoonsgegevens die van hen zijn opgeslagen en wie ze gebruikt. Door onjuiste gegevens ontstaat verwarring tussen overheidsinstanties, een ondoelmatige overheid en voor mensen die het betreft geeft het soms enorme kosten. Dat maakt mensen onzeker of hun persoonsgegevens veilig zijn bij de digitale overheid en of ze veilig online met de overheid zaken kunnen doen.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/Rijksoverheid - 2017)

Raymond Knops (CDA) staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Voorbeelden van hoe fouten in persoonsgegevens bij digitale overheidsdiensten tot problemen voor mensen leiden zijn er te veel. Torenhoge belastingaanslagen omdat verhuizingen niet goed verwerkt zijn door gemeenten, AOW’ers die gekort worden omdat iemand anders foutief op hun woonadres wordt ingeschreven, aanmaningen van het waterschap door ketenbesluiten die brief op brief naar een online contactadres sturen dat de mensen die het betreft zelf niet inzien. Een overheidsdienst die bepaalde persoonsgegevens niet digitaal inzichtelijk maakt voor de persoon die het betreft terwijl een andere overheidsdienst dezelfde gegevens wel online inzichtelijk maakt. Het kan soms jaren doorgaan voordat fouten ontdekt worden waardoor mensen soms in nare en uitzichtloze situaties belanden.

In de motie vragen zij te onderzoeken hoe iedere Nederlander voor contact met de overheid een online-identiteit kan krijgen. En of dit te realiseren is met een ‘digitale kluis’. In deze digitale kluis zijn geselecteerde persoonsgegevens opgeslagen. En krijgt men ook zelf de regie over die gegevens. De overheid gebruikt de gegevens uit die kluis als de unieke bron van persoonsgegevens.

Het kabinet komt nog voor april 2019 met een visie over het plan van D66 en VVD voor een online identiteit voor elke Nederlander. Dat laat staatsecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) weten in een kamerbrief aan de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.