Bijgewerkt: 9 februari 2023

Nieuwjaarsreceptie 2023 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
20-01-2023

Meer dan 150 bezoekers bezochten op 19 januari 2023 de OA Nieuwjaarsreceptie 2023 bij de Amstelveense Ondernemer van het Jaar Co van der Horst. Eindelijk kon de nieuwjaarsreceptie na twee jaar uitstel wegens covid pandemie, weer gehouden worden in de sfeervolle Boutique Concept Store Co van der Horst aan de Binderij in Amstelveen.

De dames van het CoCo Café verzorgden de wederom voortreffelijke catering in samenwerking met De Wijnschuur en de Naeckte Brouwers. Waarvoor dank! En natuurlijk dank aan de heren Van der Horst en hun team voor het hosten van een fantastische Nieuwjaarsreceptie. Bij binnenkomst ontvingen alle aanwezigen een lege Amstelveens Cadeau kaart verpakking met de naam van één van de aanwezige ondernemers erop. Met als doel dat men tijdens de aansluitende netwerkborrel op zoek ging naar de persoon die bij de naam hoort.

Als zij na de kennismaking samen op de foto gingen bij de nieuwe stagiaire van de OA, ontvingen beide ondernemers een Amstelveens Cadeau kaart ter waarde van 20 euro. Aangeboden door de bedenker en producent van de kaart, tevens lid van de OA, Groupcard. Wat een geweldige actie en gebaar! De verbindingsactie werd heel enthousiast ontvangen en heeft geleid tot interessante en waardevolle connecties.

De receptie trok meer dan 150 bezoekers. Naast vele leden en ‘sfeerproevers’ waren ook dit jaar de burgemeester en wethouders aanwezig, de gemeentesecretaris, medewerkers van de gemeente Amstelveen en raadsleden. Edwin van der Horst opende de bijeenkomst en heette de aanwezigen van harte welkom, waarna OA-voorzitter Rob van den Helder met zijn motiverende nieuwjaarstoespraak het verenigingsjaar opende.

Foto Amstelveen
(Foto Joanna Vunderink - 2023)

Rob van den Helder voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak Rob van den Helder – Voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen: 'Dames en heren, OA leden, sfeerproevers, burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris, politici, ons erelid en onze leden van verdienste.Na twee jaar mag ik u dan eindelijk weer welkom heten op deze prachtige locatie.  En nu kan ik ook nog zeggen, de locatie van de winnaar van de Amstelveense Ondernemer van het Jaar verkiezing ‘Co van der Horst’. Na mijn toespraak geef ik graag nog even het woord aan onze gastheer Edwin van der Horst.

2022 was net als voor u ook voor de OA een boeiend jaar met veel uitdagingen. Maar ook een jaar met mooie resultaten. De vele en diverse activiteiten en evenementen werden erg goed bezocht. Het Back on Track programma is zeer succesvol gebleken en veel lokale ondernemers hebben hier aan deelgenomen. Nieuwe OA initiatieven zoals het MKB diner zijn zeer positief ontvangen en de samenwerking met andere organisaties is verder versterkt.

En natuurlijk niet te vergeten de Amstelveense Ondernemer van het Jaar Verkiezing met de feestelijk Grande Finale op de Dag van de Ondernemer, waar deelnemende ondernemers, de gemeente Amstelveen, aangesloten partners, sponsors en uiteraard de winnaars de welverdiende aandacht hebben gekregen.

Deze resultaten komen niet zomaar uit de lucht vallen , nee daar moet ook gewoon hard voor gewerkt worden dus als voorzitter van deze mooie vereniging is het nu een goed moment om daar even bij stil te staan. Daarom wil ik graag de Gemeente Amstelveen en met name de Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretaris en de accountmanagers Tom en Wendy bedanken voor de fijne samenwerking in 2022. Dat we dit minstens zo prettig mogen voortzetten in 2023.

Ik wil onze directeur Darshan Sloot en onze event en relatie manager Jelena van Baaren bedanken voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Wat dit team voor werk heeft verzet in 2022 is echt ongelofelijk. Ook wil ik het bestuur bedanken voor hun persoonlijke betrokkenheid en hun support aan de OA. Maar bovenal wil ik u, de OA leden, bedanken voor uw enthousiasme, uw vertrouwen en uw betrokkenheid. 2022 was weliswaar een uitdagend jaar, maar ook een mooi en bijzonder jaar om niet snel te vergeten.

Foto Amstelveen
(Foto Joanna Vunderink - 2023)

Amstelveense ondernemers tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2023 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

Net zoals we straks het jaar 2023 ook niet zullen vergeten. Want op dit moment staan veel ondernemers, niet in alleen in Amstelveen maar in heel Nederland, voor enorme uitdagingen. Uitdagingen die voor veel ondernemers groter zijn dan de uitdagingen waarmee men tijdens de Corona-periode werd geconfronteerd. Een energiecrisis, enorme kostenstijgingen op alle niveaus door de inflatie, een overspannen arbeidsmarkt, een oorlog in Oekraïne, te hoge werkdruk. Daarnaast spelen ook thema’s als duurzaamheid, innovatie en internationalisering voor onze leden een belangrijke rol. Deze uitdagingen kunnen gelukkig ook nieuwe kansen creëren voor u als ondernemer. En daar willen wij u bij helpen. Met een nieuw ondersteuningsprogramma voor het MKB in vervolg op Back on Track 2022 lanceren wij in 2023 Stay on Track voor alle ondernemers van Amstelveen.

Ik wil u graag vertellen wat de OA-focus voor het jaar 2023 gaat geworden: Om onze leden zo optimaal mogelijk bij hun uitdagingen en toekomstige trends en ontwikkelingen te ondersteunen zullen wij ons de komende jaren meer focussen op de verschillende doelgroepen binnen ons ledenbestand en op vergroting van ons netwerk.  Daarnaast vervolgen en intensiveren wij de vertrouwde OA activiteiten zoals u die van ons gewend bent en zetten wij ons in voor verdere versterking  van de onderlinge samenwerking, gerichte kennisdeling en belangenbehartiging van ondernemers.

(Het OA-netwerk): Om ook in de toekomst een dynamisch, aantrekkelijk en kwalitatief ondernemersnetwerk te kunnen blijven bieden, is behoud van de huidige leden en aanwas van nieuwe leden van essentieel belang. Een divers netwerk van aantrekkelijke en impactvolle omvang, dat is onze doelstelling. Het is van essentieel belang om een volgende stap te zetten in ledenaantal. En wij zien kansen hiervoor, in en buiten Amstelveen. Het lidmaatschap van de OA was al voor alle ondernemers toegankelijk, meerdere OA leden komen al uit omliggende gemeenten en Amsterdam, wij gaan dat nu alleen ook wat meer uitdragen.

Het afgelopen jaar is er ook een aantal nieuwe jonge leden bij onze vereniging aangesloten. Nog meer reden om verder te bouwen aan ons OA Young netwerk en programma in samenwerking met ons lid MiWebb. Daarnaast zijn wij in gesprek met een aantal internationale ondernemers die vorig jaar lid zijn geworden om hun behoeften te peilen en te onderzoeken of en hoe wij Internationaal in Amstelveen zouden kunnen gaan uitbreiden.

Binnen het verenigingsleven is solidariteit een mooie eigenschap. Daarom zou het ook binnen deze fantastische vereniging zo mooi zijn, als wij het uitbreiden van het OA netwerk ook met u samen kunnen doen. In dat kader willen wij graag onze slogan aanpassen van ‘Meer voor Elkaar’ naar ‘Meer voor (en met) Elkaar!’

Foto Amstelveen
(Foto Joanna Vunderink - 2023)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen en voorzitter Rob van den Helder tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2023 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

(Het verder uitbouwen van de samenwerking in 2023): Precies zoals u van ons gewend bent, zullen wij ook in 2023 het samenwerken met leden en samenwerkingen binnen het netwerk verder stimuleren. Ook dit jaar zullen wij leden aan elkaar en aan partners buiten het OA netwerk blijven verbinden. Net zoals we ook dit jaar de goede samenwerking met de gemeente Amstelveen, de lokale politiek en andere belangrijke stakeholders binnen en buiten Amstelveen, verder willen uitbouwen. 

Kennisdeling aan de leden en ondernemers van Amstelveen krijgt in 2023 een nieuwe boost. Want komend jaar gaan we naast onze netwerkborrels een aanbod van activiteiten creëren dat afgestemd is op de verschillende doelgroepen binnen ons ledenbestand. Wij faciliteren intervisiesessies, ontbijt-/lunchbijeenkomsten, themabijeenkomsten en kennissessies, MKB diners waarbij leden kennis en expertise kunnen delen en ideeën kunnen uitwisselen.

Daarnaast gaan wij, zoals eerder in mijn toespraak al aangegeven in 2023, in vervolg op Back on Track 2022 , speciaal voor alle Amstelveense MKB ondernemers een aantrekkelijk programma uitrollen afgestemd op hun behoeften en wensen. Stay on Track , een programma waarmee wij ondernemers willen ondersteunen bij hun uitdagingen op het gebied van o.a duurzaamheid, energietransitie, inflatie,  arbeidsmarkt, innovatie, data, veiligheid en internationalisering. Het programma zal gericht zijn op het verbinden, inspireren en delen van kennis en expertise. En wordt gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie van de gemeente Amstelveen.

Afgelopen maandag heeft u een enquête ontvangen of op social voorbij zien komen om uw input voor dit programma op te halen. Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan roep ik u hierbij op om dit alsnog te doen. De enquête vindt u op onze website of in onze besloten app of kunt u opvragen via info@oa-amstelveen.nl

(Belangenbehartiging in 2023). Om ervoor te zorgen dat de lokale economie en het ondernemings- en vestigingsklimaat in Amstelveen en in de regio hoog op de agenda blijven staan, gaan wij onverminderd verder met onze daadkrachtige belangenbehartiging. Dit doen wij uiteraard aan de hand van korte lijnen met het college van burgemeester en wethouders, maar ook met de afdeling economische zaken en de diverse contacten in de lokale politiek. Daarnaast is en blijft de OA een betrokken gesprekspartner op de diverse gemeentelijke en publiekelijke platforms, die betrekking hebben op het Amstelveense en regionale bedrijfsleven.

Om dit allemaal te bereiken zal er in 2023 veel aandacht zijn voor de inhoud, de kwaliteit en het aanbod van onze activiteiten. Ook zal er een volgende stap in de onze communicatie gezet worden. Laten wij proosten op het jaar 2023! Dat het een geweldig jaar mag worden. We staan allemaal voor hele nieuwe uitdagingen in deze tijd. We gaan samen met onze leden deze uitdagingen aanpakken. We zijn er om onze leden bij te staan, net als in coronatijd. Als community! MEER VOOR EN MET ELKAAR! Dat is onze focus voor de komende jaren

Namens Darshan Sloot en Jelena van Baaren en namens ons voltallige OA bestuur, wens ik uw bedrijf een fantastisch en succesvol jaar toe. Bovenal wens ik u en uw familie een heel gezond en een heel gelukkig 2023! Proost op het nieuwe jaar!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.