Bijgewerkt: 25 september 2023

Nieuwjaarsreceptie 2020 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen/Amstelveenweb
08-01-2020

De Nieuwjaarsreceptie 2020 van de Ondernemersvereniging Amstelveen vond dit keer plaats op de Avant Garde afdeling in het souterrain bij Wooncentrum Co van der Horst, op 7 januari 2020. De dames van het Kunst & CoCo Café verzorgden wederom de voortreffelijke hapjes en drankjes - die beter passen onder de noemer walking diner. Er was ook een echte bruin-café-bar met twee barkeepers van Café Thijs uit het Oude Dorp en de DJ Booth, die de heren Van der Horst hadden geregeld gaven een extra sfeervol en feestelijk tintje aan de avond.

De bijeenkomst trok meer dan 200 bezoekers. Naast vele leden, ereleden, leden van verdienste en ondernemers die voor de eerste keer kwamen kennismaken met de OA, was ook dit jaar het college van burgemeester en wethouders aanwezig, de gemeentesecretaris, medewerkers van de gemeente Amstelveen en raadsleden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Stephan van der Horst directeur van het interieur-design bedrijf Co van der Horst aan het woord


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen was ook aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder in gesprek met lokale ondernemers


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Margreet Brakel van KUNST + CO galerie bij 'Co van der Horst' vertelt over de kunstgalerie


Rond de klok van zes heette gastheer Stephan van der Horst de aanwezigen welkom. Samen met zijn broer Edwin van der Horst is Stephan eigenaar van het prachtige familiebedrijf. Gevolgd door een korte kennismaking met Margreet Brakel van Kunst & Co Co Café die samen met haar compagnon Arianne Duijster alle kunst verzorgt die in het Wooncentrum te vinden is en gepresenteerd wordt in de bijzondere meubelsetting van Co van der Horst. Daarna kwam OA voorzitter Alphons Böggemann op het podium staan en met zijn nieuwjaarstoespraak luidde hij het nieuwe verenigingsjaar in. Een bijzonder jaar, want de OA bestaat in 2020 maar liefst 30 jaar!

'Dág  dames en heren! 

Heeft u allemaal genoeg drank in uw glas voor de komende 10 a 15 minuten? Dan gaan we nú beginnen! Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Alphons Böggemann, en als voorzitter van de leukste ondernemersvereniging van Amstelveen en verre omstreken, mag ik u hartelijk welkom heten op deze 30e Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. En wat is het toch plezierig om het voltallige College van B en W in ons midden te hebben, onder aanvoering natuurlijk van Tjapko Poppens, die nu zo’n maand of zeven onze burgemeester is. En héél wat Amstelveners hebben hem al aardig in het hart gesloten! Dat gaat vaak snel met mensen en dingen die leuk en goed zijn! Leuk en goed zijn óók die wethouders, Herbert, Floor, Rob, Frank en Marijn en gemeentesecretaris Bert, fijn dat jullie er allemaal zijn, en dat ook nog in het gezelschap van een aantal van jullie ambtenaren met wie wij veelvuldig én plezierig samenwerken, zoals Jane, Wendy en Tom.

En dat welkom geldt natuurlijk ook voor alle gemeenteraadsleden, die hier vandaag zijn en die wij maar al te graag zien verschijnen. Maar brengen jullie volgende keer vooral ook jullie collega’s mee die tot dusverre nog niet zo geïnteresseerd zijn in onze ondernemerswereld, want wij zijn dat wel in hen! Hartelijk welkom dus allemaal en dat vooral ook aan onze eigen OA-mastodonten, ons erelid Ferry Verbraak en onze leden van verdienste Jan Brockhoff, Fred Bouwman, Teus van Veen, Peter LeCuivre en Esmond Douma. En ook welkom aan onze Amstelveense  Ondernemer van het Jaar Isabella van Rooij.

Maar genoeg gewelkomd nu! Het jaar 2019 zit er weer op. Waar hebben wij ons ook al weer druk gemaakt het afgelopen jaar? In het buitenland was er eindeloze, maar wel relevante aandacht voor de Brexit en Boris Johnson en was er irrelevante aandacht voor de tot mislukken gedoemde Trump-impeachment. Maar van écht groot belang was natuurlijk de handelsoorlog tussen Amerika en China, die in  veel opzichten de wereldeconomie en de internationale verhoudingen bepaalde en dat in 2020 ook zal blijven doen. Maar optimisme over de uitkomst lijkt op zijn plaats. China heeft in toenemende mate last van binnenlandse kritiek en onrust in Hong Kong, terwijl Trump eind 2020 herkozen wil worden. Beiden kunnen succes in de onderhandelingen héél goed gebruiken en dus zullen ze er wel uitkomen.  En dát zou goed nieuws zijn voor de hele wereld!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Alphons Böggemann voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen tijdens zijn jaarlijkse toespraak


Wat Nederland betreft mogen wij toch wel vaststellen dat 2019 het jaar was van de klimaat-discussie en van de buiten-parlementaire actie. Boeren, bouwers, zorg- en onderwijsmedewerkers gingen, veelal met goede argumenten, massaal de straat op en zorgden er voor dat Den Haag aan de gang ging met het werk dat daar veel te lang is blijven liggen. En in de wereld van Justitie en Politie trokken de moord op advocaat Derk Wiersum en het inrekenen van Ridouan Taghi  terecht alle aandacht. Maar het méést hebben wij ons toch wel druk gemaakt over het Klimaat, de energie-transitie en de vervuiling.  Is er nu zo langzamerhand sprake van CO2- en Stikstof-gekte? Hebben we te maken met PFAS-idioterie? Wel, het lijkt er op  dat daar toch wat trekken van zichtbaar worden.

Begrijp mij goed, ik behoor niet tot de ontkenners van de opwarming van de aarde, ik ben óók voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en ben een supporter van de duurzaamheidsgedachte in het algemeen. Wij zijn het aan de aarde verplicht om daar véél aandacht aan te geven, maar ik vraag mij wél af of wij bij het maken van onze keuzes wel objectief gevoed worden en of allerlei media niet teveel ruim baan geven aan vooringenomen klimaat-goeroes, aan bevooroordeelde wetenschappers die wetenschap iets te graag ombuigen in de richting van hun ideologische gelijk,  aan onvoldoende geïnformeerde jongeren en aan politiek-geïnspireerde actiegroepen. Neem de CO2-uitstoot. Terugdringen daarvan: prima en dat moet zelfs! Maar moeten wij daarvoor NU AL in heel Nederland van het gas af?

Na de VS gaat nu ook Duitsland over op gas, dat veel schoner en goedkoper is dan biomassa, steenkool en bruinkool. En moeten wij daarvoor NU AL onze burgers en bedrijven opzadelen met kapitale investeringen? En hoe effectief is het Europese plan van Frans Timmermans dat 1000 miljard gaat kosten en een verlagingseffect heeft van minder dan één procent, wanneer China, India en Amerika niet meedoen? Het stoken van biomassa kost ons bomen, bomen die wij juist zo hard nodig hebben als consumenten van die CO2-uitstoot, terwijl wind- en zonne-energie geen reëel alternatief kunnen zijn, want zij voorzien maar in een fractie van de behoefte. Maar het woord Kernenergie mag in dit land nauwelijks vallen!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De aanwezige Amstelveense ondernemers volgen zeer geïnteresseerd de toespraak van hun voorzitter, want zijn mening over een aantal zaken is totaal anders over wat de landelijke media en politieke partijen dicteren over de oplossingen in verband met de klimaatcrisis


En wat is het toch stil rond de waterstof? Nu Gronings gas niet meer mag, importeren wij straks volop gas uit Rusland en Amerika en elektriciteit uit Frankrijk, die met kernenergie wordt opgewekt. Wél dus de duurbetaalde lusten maar niet de lasten? Zijn wij zó hypocriet in Nederland? Het wordt nu toch echt hoog tijd dat wij eens heel grondig de toepasbaarheid van moderne kerncentrales gaan onderzoeken, zoals onlangs ook Prof. Dijkgraaf van Princeton University hartstochtelijk bepleitte. De nieuwe centrales zijn totaal anders dan die van 40 of 50 jaar geleden en zijn in staat om het eigen kernafval grotendeels te hergebruiken, zodat het opslaan van dat afval in een totaal ander daglicht is komen te staan. EN: bij de recente  kernramp van Fukushima vielen honderden doden door de daaraan voorafgaande tsunami, maar zegge en schrijven één dode in de kerncentrale!

Wie de kernenergie-optie niet grondig wil onderzoeken, maakt zich op voorhand schuldig aan het tegenhouden van een ontwikkeling die mogelijk een grote stap voorwaarts betekent voor mens en milieu! Dan nog even over die stikstof. Stikstof is goed voor sommige planten en slecht voor andere. Dus dient er een betere natuur-selectie te komen. Herbezinning op de Natura 2000-gebieden. Denk aan veel minder kleine gebieden en aan uitbreiding van de grotere. En graag eenzelfde herbezinning op de europese Habitat-richtlijn, die door Nederland strenger dan nodig wordt uitgelegd en waarin het woord “stikstof “ zelfs niet vóór komt! Maar het veroorzaakt wél veel onzekerheid en langere procedures en dus hoge kosten en afnemende resultaten voor het bedrijfsleven, soms met fatale gevolgen voor ondernemers en de werkgelegenheid. En na Stikstof kan een enkel woord over PFAS niet uitblijven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rechts op de foto staat Edwin van der Horst die samen met zijn broer Stephan het bedrijf leidt


Tot voor kort wist vrijwel niemand wat PFAS was. Er werd niemand ziek van en er ging al helemaal niemand aan dood. Maar opeens was er die 0,1-norm en lag de bouwvergunning-afgifte in het hele land vrijwel plat! En toen gingen de bouwers de straat op en kon de norm opeens worden veráchtvoudigd! Hoeveel is er onnodig stilgelegd, hoeveel bouwvakkers zijn er op straat komen te staan en hoe groot is de schade voor de ondernemers in de bouw? En wordt die schade vergoed door Den Haag of door de milieubeweging? U weet het antwoord al wel:  ik denk het ook niet! Overigens, gemeenten mogen op basis van het Besluit Bodemkwaliteit zelfstandig, mits gemotiveerd, áfwijken van die strenge normen. Amersfoort, Dordrecht, Helmond en Nieuwegein durfden dat. En dát verdient bredere navolging!

Samenvattend: Nederland slaat in sommige milieu-opzichten behoorlijk door en zou zich moeten herbezinnen op haar principiële keuzes én op haar bescheiden plek in de wereld en zou in elk geval de tijdsfasering, waarbinnen alles zijn beslag zou moeten krijgen, kunnen heroverwegen. De wereld staat immers vandaag niet écht in brand en in 2030 of 2050 óók nog niet!  En waar we dan óók nog eens goed bij moeten stilstaan is dat onze democratie staat en valt bij de Trias Politica, oftewel de scheiding der drie staatsmachten. Dat betekent dat ons parlement zijn exclusieve, wetgevende macht grondig én tijdig moet uitoefenen, zodat de rechterlijke macht niet de neiging kán krijgen om op de stoel van de wetgever te gaan zitten en aldus de door Baudet - alweer met zo’n moeilijk, niet zo boreaal, woord aangeduide 'dikastocratie' - buiten de deur kan worden gehouden.

Genoeg over het milieu. Hoe gaat het economisch met ons? Héél behoorlijk goed, dames en heren. OK, een lichte afzwakking van de groei naar ca 1,5 % en zónder die stikstof-rem zou dat 1,8 % kunnen zijn. Maar wij, in de MRA,  zullen er weinig van merken, want wij groeien nog steeds met 2 a 3 % van het Bruto Regionaal Product bij een werkeloosheid van minder dan 3 %. Wij zijn de top-regio van Nederland! En als de minister van Financiën  het nieuwe Nationale Investeringsfonds van een miljard of 50 snel van de grond trekt en de voor onze economie zo gewenste investeringen effectief worden, dan gaan wij nationaal weer snel over de 2 % heen, en wij in de MRA over de 3 %! Misschien kan hij dan een deel van het fonds aanwenden voor een stukje Schiphol in zee met een ultra-snelle railverbinding naar Schiphol-Centrum. En pas dan ook meteen  die onrechtvaardige Vermogensrendementsheffing aan!

En als minister Koolmees ook nog de pensioenen kan herordenen (bijv. door de rekenrente wat te verhogen !) en de ZZP-wetgeving definitief vorm kan geven,  én als de Kamer haar wachtgeldregeling en onkostenvergoedingen wat fatsoeneert, dan wordt het allemaal nóg mooier in Nederland dan het nu al is!  En Amstelveen dan? Hier gaat nog steeds héél veel goed en daar mogen wij best een beetje trots op zijn!  Wij hebben in 2019 mogen meemaken hoe Amstelveen er samen met de Vervoersregio in geslaagd is om in super-korte tijd een compleet nieuwe infrastructuur voor de tram aan te leggen met een minimum aan overlast voor het publiek.

Wij hebben ook gezien dat er lef wordt getoond bij initiatieven in Kronenburg, zelfs als Den Haag dat niet leuk vindt, en dat er redelijke stappen worden gemaakt bij de transformatie van de Legmeer naar een woon-werkgebied, waarbij ik  graag  benadruk dat toch heel goed moet worden stil gestaan bij de belangen van de ondernemers in dat gebied. Ondernemers zijn en blijven immers de motoren van onze samenleving! Maar de werknemers in onze bedrijven moeten bij voorkeur wél in Amstelveen kunnen wonen en dat geldt ook voor onze politieagenten, docenten en verpleegsters. Dus gemeente: graag extra aandacht én inspanning voor onze woningmarkt!

En nu gaan we in 2020 een van de grootste ingrepen in de Amstelveense geschiedenis tegemoet. Vijf jaar van rommel en ongemak liggen voor ons door de verbreding van de A9, de realisatie van de bijbehorende overkappingen en de ingrepen in het Stadshart. Maar met maximale voorlichting aan- en communicatie met de burgers en de ondernemingen gaan we er vast goed doorheen komen en blijft de schade voor ons bedrijfsleven beperkt. Bijna onnodig te benadrukken dat  in Amstelveen dominante bedrijfsactiviteiten zoals zakelijke dienstverlening, detailhandel, vervoer en logistiek, en communicatie groot belang hebben bij de verbinding met Amsterdam en met Schiphol, bij doortrekking van de N-Z-lijn en een lijn naar Uithoorn. En dan tot slot nog een oproep aan onze ondernemers: bereid je voor op een verder verkrappende arbeidsmarkt. De vergrijzing neemt toe en de arbeidsproductiviteit daalt. Heb dus een open oog voor de beschikbare loyale 50+ers en degenen die weliswaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar veelal tot op het bot gemotiveerd zijn om maximaal te presteren. Zíj kunnen wellicht een stuk van de oplossing zijn voor het eventuele toekomstige personeelstekort.

En de allerlaatste woorden zijn natuurlijk voor onze eigen OA; wat hebben we weer een fantastisch jaar achter de rug. Ik ga nu niet meer ál onze heldendaden opnoemen, zoals die geweldige Nieuwjaarsreceptie, alweer hier bij Co van der Horst, die geweldig gezellige Zomerborrel bij de Wijnschuur, die onvergetelijke verkiezing van de Ondernemer van het Jaar of die super-Kerstborrel bij ANNA, maar ik wil vooral even de hélden noemen die deze daden verricht hebben namelijk ons eigen OA-bureau met Darshan en Jelena, die in een heel lastig jaar een berenklus  hebben verricht. En mag ik u daarvoor een heel warm applaus vragen?2019 was mooi, OA-vrienden, maar 2020 kon wel eens nóg mooier worden. Wij vieren dit jaar immers onze 30e verjaardag en dus krijgt ons jaarprogramma een extra feestelijk accent, zodat het een nieuw monumentje wordt in de mooie historie van onze OA. Hopelijk zijn jullie er allemaal bij in het najaar als we het gaan vieren, maar natuurlijk óók graag daarvóór. En  in élk geval in de goede gezondheid en voorspoed die ik jullie voor het hele jaar 2020 van harte toewens!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.