Bijgewerkt: 22 juli 2024

Nieuwe isolatiestandaarden komen voor woningen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis/Rijksoverheid
19-03-2021

Er komt een nieuwe Standaard die aangeeft tot welk niveau het huis geïsoleerd moet worden om de woning op een duurzaam alternatief te kunnen verwarmen, dit blijkt uit een brief aan de Kamer. Vereniging Eigen Huis vindt het goed dat hiervoor een voorstel ligt, zodat huiseigenaren die gaan isoleren beter weten waar ze aan toe zijn. De Standaarden dienen handelingsperspectief te bieden, betaalbaar en begrijpelijk te zijn voor huiseigenaren. Belangrijk is dat de Standaarden zorgvuldig ingevoerd en toegepast worden in de praktijk.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af gaan. Met het voorstel Standaard- en streefwaarden wil het ministerie zorgen dat gebouweigenaren weten in welke mate zij hun woning moeten isoleren. Om aardgasvrijwoningen te verwarmen met een duurzaam alternatief is het vaak noodzakelijk dat deze beter worden geïsoleerd. De Standaard geeft aan wat er minimaal nodig is om te isoleren. 

Verstandige verduurzamingsstappen. Veel huiseigenaren vragen zich af wat verstandige verduurzamingstappen. Zij willen later geen spijt krijgen van hun beslissingen. De Isolatiestandaard kan daarin volgens de vereniging helpen. Wel is het belangrijk dat huiseigenaren goed geholpen worden bij het nemen van de stappen en dat de Standaard huiseigenaren niet onnodig op kosten jaagt. Daarnaast is het van belang dat de Standaard gekoppeld is met de wijkaanpak en het energielabel. In de brief (pdf 7 pagina’s) aan de Tweede Kamer geeft demissionair minister Kajsa Ollongren aan dat ze vooralsnog niet voornemens is om de Isolatiestandaard te verplichten voor huiseigenaren. Dit komt op zijn vroegst pas aan de orde tijdens de evaluatie van 2025, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Standaard voor woningisolatie: toekomstvast. Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein. De Standaard voor woningisolatie geeft aan wanneer een woning goed geïsoleerd is en hoeveel warmte dan nog nodig is om de woning te verwarmen. Daarbij is een niveau gekozen dat als toekomstvast kan worden beschouwd, in die zin dat de betreffende woning later, bij aansluiting op duurzame bronnen met een lagere temperatuurwarmte, niet nogmaals voor 2050 geïsoleerd hoeft te worden en ingrijpende aanpassing van de warmteafgiftesystemen zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Bij de ontwikkeling van de Standaard is vanuit oogpunt van kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid rekening gehouden met de bouwkundige kenmerken van de woning en zoveel als mogelijk aangesloten bij wat nu goed isoleren is bij woningrenovaties van corporaties.

Zorgvuldigheid boven snelheid. Vereniging Eigen Huis kan nu geen oordeel vellen op het voorliggend voorstel, waarvan nog niet duidelijk is wanneer het in de Tweede Kamer wordt behandeld, of de Standaarden daadwerkelijk handelingsperspectief aan huiseigenaren biedt. De vereniging zou graag zien dat daar nog extra aandacht voor komt alvorens de Standaarden volledig worden ingevoerd. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.  

Meer informatie. Isoleren dit zijn de mogelijkheden Isoleren in vijf stappen  Klimaatakkoord: wat betekent het voor jou? Brief van minister aan de Kamer over Isolatiestandaarden Standaard en streefwaarden voor woningisolatie nieuwsbericht Tweede Kamer 

In de inleiding van de brief van minister Ollongren staat er: In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de gebouwde omgeving stapsgewijs gaan verduurzamen en de CO2-uitstoot richting 2050 vergaand gaan terugdringen. Hiervoor zal het warmteverlies van gebouwen en het energiegebruik van verwarmingsinstallaties worden beperkt, aardgas worden vervangen door duurzame warmtealternatieven en de eigen energieopwekking op gebouwen worden vergroot. Om gebouweigenaren te ondersteunen bij deze opgave is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken een Standaard voor woningisolatie te ontwikkelen. Hiermee krijgen gebouweigenaren een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd.

Met het isoleren naar de Standaard worden woningen voorbereid op een toekomst waarin woningen met lagere temperaturen kunnen worden verwarmd dan nu veelal gebruikelijk is. Door brede toepassing van deze Standaard bij verbouwingen en verduurzaming kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het halen van de klimaatdoelen en de afgesproken CO2-reductie in de gebouwde omgeving voor 2030 en 2050. Ook draagt de toepassing van de Standaard bij aan het verlagen van de energierekening en het ruimtebeslag voor duurzame energieopwekking. Goed geïsoleerde woningen hebben immers minder energie nodig. Deze maatschappelijke overwegingen hebben nadrukkelijk ook een rol gespeeld bij het vaststellen van het niveau van de Standaard.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.