Bijgewerkt: 26 september 2023

Nibud is ongerust over het leengedrag van studenten

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
19-08-2011

Hoger collegegeld voor langstudeerders, beperking van het ov-recht en de basisbeurs. Het ziet er in de plannen van de overheid somber uit voor studenten vanaf 2012. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt zich dan ook zorgen, dat studenten door deze plannen genoodzaakt zijn meer en langer te lenen, waardoor de studieschuld nog meer zal stijgen.

Studieschuld stijgt

Uit cijfers van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) blijkt, dat de studieschuld die afgestudeerde studenten in 2011 moeten betalen hoger is dan in 2010. Moesten studenten in 2010 gemiddeld nog € 13.318 terugbetalen aan DUO, in 2011 startten ze met het afbetalen van gemiddeld € 14.657. Het Nibud vreest, dat dit bedrag de komende jaren verder zal stijgen, als studenten extra moeten gaan betalen als ze langer studeren.

Langer afbetalen = hogere schuld

Het wetsvoorstel van het kabinet is, dat studenten per fase (bachelor en master) 1 jaar langer kunnen doen over het halen van een diploma. Studeren zij langer, dan moeten zij vanaf studiejaar 2012-2013 meer collegegeld (per jaar € 3000 extra) betalen. Wel kunnen studenten dit hogere bedrag financieren door een zelfde bedrag aan collegegeldkrediet op te nemen. Ook krijgen studenten langer de tijd om hun schuld af te lossen. De aflostermijn gaat van 15 naar 20 jaar. Helaas betekent langer afbetalen ook meer rente betalen en dus een hogere ‘eindschuld’:

schuld Amstelveen
Minder ov en minder studiefinanciering

Daarnaast wordt het ov-recht beperkt: het plan is dat studenten vanaf 2012-2013 twee jaar minder recht hebben op hun reisproduct (ov-kaart). Het maximale recht wordt daarmee teruggebracht van ‘studieduur plus drie jaar’ naar ‘studieduur plus één jaar’. Dit betekent, dat ‘langstudeerders’ de extra studiejaren hun reizen zelf moeten bekostigen. Ook zullen studenten hun masterjaar/-jaren niet meer als beurs krijgen, maar zullen ze dat bedrag als lening krijgen of zelf moeten betalen.

Slim studeren

Het Nibud vreest vooral voor de studenten die dit jaar met hun studie beginnen. Zij krijgen met de nieuwe regelingen te maken en hebben zo grote kans, dat ze meer moeten gaan lenen dan ze gepland hadden. Daarom adviseert het Nibud deze studenten grip op hun geld te houden en niet meer te lenen dan strikt noodzakelijk is. Op die manier is de studieschuld mogelijk nog binnen de perken te houden. De studenttrainingen van Slim studeren = Geld beheren, i.s.m. het Nibud, sluiten hier perfect op aan, waardoor bij wordt gedragen aan een goede voorlichting voor (eerstejaars) studenten.

Nieuwe Studieleenwijzer

Het Nibud wil studenten helpen grip te krijgen op hun studieschuld. De gratis Studieleenwijzer, ontwikkeld in samenwerking met het platform Wijzer in geldzaken, op Nibud.nl kan daarbij helpen. Met deze tool kun je als student of afgestudeerde berekenen hoeveel je na je studie moet gaan aflossen.

Dit resultaat wordt gekoppeld aan een voorbeeldbegroting. Zo is niet alleen te zien hoeveel je ongeveer moet aflossen, maar ook wat dit voor invloed heeft op je budget als starter. Ook biedt het Nibud vanaf vandaag tot eind september de vernieuwde Geldwijzer Studenten met € 2,25 korting aan. Deze is voor € 7,50 te koop in de webwinkel van het Nibud.

Lening is een last

In het Nibud-onderzoek naar studieleengedrag geeft 59% van de studenten aan, dat ze liever minder hadden geleend en 53%, dat ze de lening als een last ervaren. Toch maakt 42% van de studenten zich niet druk, of zij hun lening wel kunnen afbetalen. Het Nibud wil er nadrukkelijk op wijzen dat het van groot belang is bewust te lenen.

Het instituut is bang dat studenten hun toekomst te rooskleurig inschatten en zo voor een vervelende verrassing komen te staan als ze tot hun 35ste of 40ste zo’n 100 tot 200 euro per maand moeten afstaan aan DUO. Ook is het Nibud bang, dat studenten het makkelijke lenen na hun studie voortzetten en tegen veel minder coulante voorwaarden grote schulden opbouwen.

NIBUD?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.