Bijgewerkt: 22 september 2023

Nee tegen onbeperkte OZB

Nieuws -> Informatief

Bron: Eigen Huis / Wikipedia / Gemeente Amstelveen
18-10-2007

750.000 PROTESTBRIEVEN TEGEN VRIJGEVEN OZB-TARIEVEN

De actie van Vereniging Eigen Huis tegen vrije OZB-tarieven heeft circa 750.000 protestbrieven opgeleverd. De protestbrieven worden vandaag symbolisch aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer overhandigd.

Als gemeenten met ingang van volgend jaar de OZB-tarieven weer ongeremd kunnen verhogen, lopen huizenbezitters een groot risico dat zij de komende jaren wederom een fors hogere rekening gaan betalen. Huurders blijven buiten schot omdat de meeste woningverhuurders door de beperkte huurstijging nauwelijks ruimte hebben om een gestegen OZB door te berekenen in de huurprijs. Gemeentelijke begrotingstekorten en nieuw beleid komen als gevolg daarvan vooral voor rekening van eigenwoningbezitters.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Koopwoning in Westwijk-Zuid in Amstelveen


Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 84% van de eigenwoningbezitters er geen vertrouwen in heeft dat de gemeenten de stijging van de OZB in de hand zullen houden. De bovenmatige stijgingen in het verleden bieden ook geen basis voor dit vertrouwen. Dit staat in schril contrast met het vertrouwen dat het Kabinet en de VNG hebben uitgesproken in een gematigde ontwikkeling in de komende jaren.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het schrappen van de maximering, dringt Vereniging Eigen Huis er bij het Kabinet op aan dat direct adequate maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de OZB-tarieven de komende jaren fors doorstijgen. Als gevolg van de door het kabinet en de VNG voorgestelde macronorm, waarbij alle gemeenten via het Gemeentefonds worden gekort indien de totale OZB opbrengsten een bepaalde norm overschrijden, worden ook gemeenten gestraft die de lastenstijging juist in de hand houden.

Eind november publiceert Vereniging Eigen Huis de eerste resultaten van onderzoek onder gemeenten die de OZB-tarieven voor 2008 inmiddels hebben vastgesteld. Nu al verschijnen de eerste berichten in de media over tariefsverhogingen. Zo is de gemeente Waddinxveen van plan de OZB volgend jaar met 30% te verhogen, wat gemiddeld neerkomt op een lastenverzwaring van 60 euro per eigenwoningbezitter. De gemeente Berkelland is van plan de OZB met 20% te verhogen, Weesp met 15% en Geertuidenberg met 12%. De komende vier jaar wil de gemeente Wijchen de OZB met 36% verhogen en de gemeente Haren (Gr) in diezelfde periode met 32%.

Links: http://www.eigenhuis.nl

Wat is OZB?

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Amstelveen

Volgens de gegevens van de Gemeente Amstelveen per 1 januari 2007 de tarieven van de OZB zijn:

·  Eigenarenbelasting voor woningen: € 2,08;

·  Eigenarenbelasting voor niet-woningen: € 4,12;

·  Gebruikersbelasting voor niet-woningen (zoals een bedrijfs- of winkelpand): € 3,31.

De gebruikersbelasting voor woningen (dat geldt als u huurder bent) is per 1 januari 2006 afgeschaft. Als heffingsgrondslag geldt de WOZ-waarde (WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken). Dit is de waarde in het economisch verkeer en wordt vanaf 2007 ieder jaar opnieuw bepaald.

Voorbeeld:

De tarieven gelden per volle eenheid van € 2.500,-.

Een woning heeft met een WOZ-waarde van € 300.000,-

Het OZB-tarief eigenaren woningen in Amstelveen is vastgesteld op € 2,08

Hieruit volgt een OZB van € 300.000,- / € 2500,- = 120 ==> 120 x € 2,08 = € 249,60.-

Alle gemeenten in Nederland heffen de OZB. Het beslaat ongeveer 8% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar.

Gunstigste tarieven in de regio

In een persbericht op 1 oktober 2007 meldde de Gemeente Amstelveen:

“Vrijwel alle woonlasten blijven gelijk in de gemeente Amstelveen. Ook vindt op bijna alle fronten geen indexering plaats. Uitzondering is die op Onroerend Zaken Belasting van 3,25%. Daardoor stijgen de totale woonlasten in Amstelveen met slechts circa 1,2 %. Dit blijkt uit de programmabegroting en tarievennota 2008. Daaruit blijkt ook dat Amstelveen in 2007 de meest gunstige tarieven heeft van de regio Amstelland.”

Externe link: Programmabegroting 2008 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.