Bijgewerkt: 28 september 2022

MisterGreen start kortingsactie met elektrische scooter

Nieuws -> Informatief

Bron: USP / Wikipedia
29-02-2008

Schoon, schoner, groen…

MisterGreen start kortingsactie met elektrische scooter  voor schonere lucht in binnensteden

MisterGreen, het Amsterdamse bedrijf dat zich toelegt op het aanbieden van binnenstedelijk en milieuvriendelijk elektrisch vervoer, komt met een actie om vervuilende benzine scooters te vervangen door milieuvriendelijke elektrische exemplaren. Koop in de maand maart 2008 een MisterGreen scooter, lever de oude in en ontvang daarvoor 150 euro cash retour! Voor het bedrijfsleven is de aanschaf van een MisterGreen extra aantrekkelijk, want er is een milieusubsidie van 20% op de aanschafprijs van toepassing.

Scooter Amstelveenweb
(MisterGreen - 2008)

De elektrische scooter EVT-168


Ultrafijn stof

Recent onderzoek van Milieu Centraal toont aan dat de benzinebrommer op korte afstanden in de stad de grootste milieuvervuiler is (Bron: Milieucentraal 2006). Ook heeft de universiteit van Utrecht in samenwerking met de Fietserbond vastgesteld dat een benzinescooter meer ultrafijn stof uitstoot dan een vrachtwagen.

Andere weggebruikers ademen extreem veel fijn stof in wanneer deze scooters andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers passeren. MisterGreen heeft als doel binnen twee jaar de helft van alle conventionele brommers in grote steden in Nederland te helpen vervangen door elektrische scooters.

Wie is MisterGreen?

MisterGreen heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van binnenstedelijk en milieuvriendelijk elektrisch vervoer en toebehoren, zoals een door MisterGreen ontwikkeld intelligent oplaadsysteem voor elektrisch vervoer. Elektrisch vervoer is namelijk dè oplossing om uitstoot van fijn stof en schadelijke stoffen in de binnenstad terug te dringen. Een MisterGreen scooter is namelijk helemaal emissievrij.

Website: www.mistergreen.nl Flyers: EVT 168  EVT 400

Wat is fijn stof?

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling.

Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor "particulate matter";

- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;

- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultrafijn stof).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.