Bijgewerkt: 27 november 2021

Minister verwijt Amstelveen onbehoorlijk bestuur

Nieuws -> Informatief

Bron: Kees van Tilburg
14-01-2011

Op donderdag 13 januari 2011 diende de zaak m.b.t. de bouwvergunningen voor de golfbaan bij de bestuursrechter. Tegenover elkaar stonden de gemeente Amstelveen en de initiatiefnemer Loogman aan de ene kant en Beschermers Amstelland, het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu, het voormalige VROM) en enkele buren aan de andere kant.

De zitting leverde niet veel nieuwe feiten op t.o.v. eerdere zittingen bij de voorzieningenrechters. Opvallend waren wel de krachtige bewoordingen die de vertegenwoordiger van I&M (het voormalige VROM) gebruikte. Zij stelde namens de Minister vast, dat “het als een paal boven water stond dat een golfbaan in de Bovenkerkerpolder in strijd is met het huidige rijks- en provinciaal beleid”. 

Ook werd door haar nog eens duidelijk gemaakt, dat de voorzieningenrechter in de door de Provincie tegen de gemeente Amstelveen aangespannen procedure niet kon ingrijpen, omdat er sprake was van een zeer oud uitbreidingsplan zonder aanlegvergunningenstelsel. Werd bij de voorzieningenrechter het beleid van de gemeente Amstelveen door I&M nog ‘kwalijk’ genoemd, nu werd de kwalificatie ‘onbehoorlijk bestuur’ gehanteerd. Daarbij de kanttekening, dat het binnen de overheid zeer ongebruikelijk is om een dergelijke term voor elkaar te gebruiken.

De constatering van de advocaat van Loogman, door laatstgenoemde de laatste tijd ook actief in de publiciteit gebracht, dat “het ministerie eigenlijk geen principiële bezwaren heeft tegen de komst van de golfbaan” kwam daardoor in een wonderlijk licht te staan. De vertegenwoordiger van I&M liet de kans niet liggen om hem daar fijntjes op te wijzen.

De advocaat van Beschermers Amstelland kon op logische wijze op het betoog van I&M voortbouwen. Zo gaf hij aanvullend nog enige voorbeelden van recente officiële uitingen van de gemeente Amstelveen die lijnrecht in tegenspraak waren met het door Amstelveen ingenomen standpunt, dat een golfbaan toelaatbaar is.

In zijn conclusie vroeg hij zich af “hoe dringend het project nu eigenlijk wel was, dat de nationale ruimtelijke ordening moest worden doorkruist”. In dat verband wees hij ook op het nieuwe golfcomplex, dat in 2012 op nog geen vijf autominuten van de Bovenkerkerpolder zal worden geopend en op het feit dat 10 minuten de andere kant op, de tarieven voor de golfbaan in Abcoude zeer drastisch zijn verlaagd om de toestroom van golfers te bevorderen.

De uitspraak van de bestuursrechter is in beginsel op 24 februari 2011 te verwachten.

Voor meer informatie (waaronder de volledige pleidooien van Beschermers Amstelland en het ministerie van I&M ) zie www.beschermersamstelland.nl

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS