Bijgewerkt: 6 december 2021

Minister Schippers presenteert nieuw gehandicaptensportbeleid

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
23-04-2015

Nu is het beleid om mensen met een beperking te stimuleren om te sporten, of bewegen vaak gericht op scholen, of revalidatiecentra. Daar moet verandering in komen. Het sportaanbod voor mensen met een beperking moet dichtbij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. En iedereen moet met één druk op de knop kunnen zien, welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dat is de kern van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van minister Edith Schippers (Sport), genaamd ‘Grenzeloos Actief’. Schippers presenteert haar plannen vandaag bij het 40 jarig bestaan van Fonds Gehandicaptensport.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Edith Schippers, (VVD) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Uit grootschalig onderzoek door het RIVM onder bijna 400.000 mensen blijkt, dat mensen met een lichamelijke beperking minder vaak sporten en bewegen dan mensen zonder beperking. Daar wil de minister verandering in brengen. ‘Sporten en bewegen is leuk en gezond. Iedereen die dat wil, moet dat kunnen doen. Of het nou basketbal is, wandelen, of zwemmen. Ook als je een beperking hebt. En dan niet op een speciale locatie, maar gewoon in de buurt,’ aldus Schippers.

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in de nieuwe plannen. Zij worden bijgeschoold op het gebied van sporten door mensen met een beperking en zorgen er op hun beurt voor dat sociale wijkteams de kennis in huis hebben om mensen naar de juiste plek te wijzen. Gemeenten worden gestimuleerd de buurtsportcoach meer in te zetten voor gehandicapten.

Lokale projecten

In de regio gaan de overheid, scholen, sportverenigingen en zorginstellingen samen aan de slag om het sport- en beweegaanbod voor gehandicapten te verbeteren en toegankelijker te maken. Daarnaast wordt de kennis van lokale adviseurs over gehandicaptensport versterkt en worden sportverenigingen nog beter ondersteund bij het opzetten van projecten voor mensen met een beperking. Voor deze projecten is subsidie beschikbaar via de Sportimpuls.

Monitoren

Het RIVM gaat zijn onderzoek vierjaarlijks herhalen. Hierdoor is op landelijk, regionaal en op gemeente niveau informatie terug te vinden over sport en bewegen in relatie tot verschillende aandoeningen. De ontwikkelingen rond sport en beweegdeelname voor mensen met een handicap worden blijvend gevolgd. Kaartjes van Nederland met regionale en landelijke cijfers worden gepubliceerd op www.sportopdekaart.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.