Bijgewerkt: 24 juli 2024

Minister Paul gaf startsein voor het nieuwe schooljaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
21-08-2023

Op 21 augustus 2023 is het nieuwe schooljaar in de regio midden in Nederland weer begonnen. Minister Mariëlle Paul (VVD) (Primair en Voortgezet Onderwijs) gaf op Openbare Basisschool De Toermalijn in Cothen (Utrecht) samen met de leerlingen hiervoor het startsein. Ook ging de minister in gesprek met leraren en het schoolbestuur over de aanpak van het lerarentekort.

Minister Paul: 'Het was hartverwarmend om te zien hoe de leerlingen en leraren in Cothen vandaag weer vol energie en enthousiasme aan de slag gingen. Ik wens iedereen die deze week start een prachtig schooljaar toe. Realiteit is ook dat er scholen zijn die vandaag zijn begonnen en die nog niet alle vacatures vervuld hebben. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend en motiveert mij nog meer om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb diepe bewondering voor alle leraren in ons land die er desondanks weer vol voor gaan.'

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2023)

Minister Mariëlle Paul (VVD) (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft op Openbare Basisschool De Toermalijn in Cothen (Utrecht) samen met de leerlingen het startsein van het nieuwe schooljaar

Begeleiden startende leraren. De minister ging op De Toermalijn in gesprek met leerkrachten en de schoolleiding over hoe je beginnende leraren in een school goed op weg helpt en behoudt voor het vak. Basisschool de Toermalijn heeft veel ervaring met het opleiden en begeleiden van leraren en was blij met het bezoek van de minister. Bestuurder Marion Idema – Weijman: 'We zijn trots dat minister Paul tijdens haar eerste werkbezoek naar de Toermalijn in Cothen kwam. En het is mooi dat ze aandacht heeft voor het belangrijke thema van het aanpakken van het lerarentekort. Ze straalt uit dat de sector en de politiek samen moeten werken aan kwaliteit, kansen en een beter functionerende arbeidsmarkt. Dat juichen we van harte toe.'

Aanpak lerarentekort. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om het lerarentekort aan te pakken. Zo heeft het kabinet 1,5 miljard euro geïnvesteerd in leraren, schoolleiders en ander personeel. Onder meer bedoeld om de beloning in het primair onderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs. Ook is er geld vrijgemaakt om de werkdruk te verminderen. Een aantal schoolbesturen is bezig leraren te verleiden meer uren te werken in ruil voor meer geld of meer tijd om de eigen kinderen naar school of naar de opvang te brengen.

Ook samenwerking tussen schoolbesturen, de lerarenopleidingen en de beroepsgroep in de regio is hard nodig. Dit omdat de omvang van de tekorten en de problematiek per regio verschilt. Daarom worden er op dit moment onderwijsregio’s opgericht. Doel daarvan is intensieve lokale samenwerkingen tussen scholen, werknemers en opleidingen voor de werving, opleiding en begeleiding van onderwijspersoneel.

Goed begeleiden van startende leraren hoort daarbij. Minister Paul: 'Dit is enorm belangrijk. We kunnen het ons niet permitteren dat zij afhaken. Met een probleem dat zo groot en weerbarstig is, moeten we daarnaast bereid zijn om naar onorthodoxe ideeën te kijken. Dat zal ik de komende tijd dan ook zeker doen.'

Statushouders. Eerder deze week maakte minister Paul bekend dat middelbare scholen € 10.000 subsidie kunnen krijgen voor het opleiden en begeleiden van een statushouder die als docent aan de slag gaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.