Bijgewerkt: 18 juni 2024

Minder zoogdieren als huisdier in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-01-2017

Ruim 120 soorten zoogdieren zijn geschikt om als huisdier te worden gehouden. Op dit moment worden in Nederland 276 soorten zoogdieren gehouden door particulieren. Vanaf 1 juli 2017 zijn er ook dieren die in Nederland niet meer mogen worden gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om de bizon, de bruine beer en de grijze reuzenkangoeroe. Het houden van deze dieren wordt verboden, omdat ze een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving of omdat het welzijn van de dieren niet kan worden gegarandeerd. Voor eigenaren van een huisdier, dat straks niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling.

Op basis van adviezen van deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken nu een lijst opgesteld met 153 soorten zoogdieren die vanaf 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden. Daarnaast heeft de staatssecretaris een huisdierenlijst (zogeheten positieflijst) opgesteld met 123 soorten zoogdieren die wel als huisdier mogen worden gehouden. Bij het samenstellen van de lijsten is gekeken naar mogelijke risico’s voor zowel mens als dier.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Martijn van Dam (PvdA) staatssecretaris van Economische Zaken


Overgangsregeling. Voor eigenaren van een huisdier, dat straks niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Zij mogen het dier houden, totdat het overlijdt. Maar fokken met deze dieren is verboden. Er komt een registratieverplichting voor dieren die op basis van deze overgangsregeling worden gehouden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houden toezicht op de registratie.

Ontheffing. Onder strikte voorwaarden is een ontheffing van het verbod mogelijk. Hiervoor moet een aspirant- eigenaar van een verboden dier kunnen aantonen, dat hij over voldoende specialistische kennis en vaardigheden beschikt om de betreffende diersoort te kunnen houden. Ook moet de aanstaande eigenaar kunnen aantonen, dat het dier op een geschikte manier gehouden kan worden. Hierbij is het vooral van belang, dat het dier natuurlijk gedrag kan blijven vertonen. Ook moet gevaar voor mensen tot een  minimum worden beperkt.

Hoog risico honden. Hoewel honden als huisdier zijn toegestaan, maakt staatssecretaris Van Dam een voorbehoud voor ‘hoog-risicohonden’. Op korte termijn komt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) met een advies om bijtincidenten door hoog-risicohonden te voorkomen. Op basis hiervan neemt de staatssecretaris een besluit over eventuele aanvullende voorschriften voor deze honden. Bekijk de Positieflijst ‘Aangewezen diersoorten’ (pdf 3 pagina’s), Positieflijst ‘Niet aangewezen diersoorten’, (pdf 4 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.