Bijgewerkt: 30 november 2021

Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Nieuws -> Informatief

Bron: AM Groep
18-04-2015

Participatiemedewerkers blijven aan het werk bij Meerlanden team in Aalsmeer. Op 16 april 2015 hebben Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar ondertekend. Hiermee committeren beide organisaties zich opnieuw om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij het Meerlanden team, dat in Aalsmeer de groenvoorzieningen onderhoudt.

Met het aanbieden van werkplekken aan participatiemedewerkers uit Aalsmeer en directe omgeving, draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de gemeente Aalsmeer bij de uitvoering van de Participatiewet.

“Binnen het takenpakket van Meerlanden hebben wij werk op verschillende doe- en denkniveaus. Via AM Groep kunnen wij dan ook participatiemedewerkers een baan aanbieden bij een regulier bedrijf," aldus Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden.

Gedetacheerd in plaats van ingehuurd

De participatiemedewerkers worden nu gedetacheerd bij Meerlanden in plaats van ingehuurd en worden direct aangestuurd door een meewerkend voorman van Meerlanden. Voor de medewerkers die voorheen werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening of die uit de bijstand kwamen, is deze nieuwe afspraak tussen AM Groep en Meerlanden een verbetering. De medewerkers hebben nu in hun beleving een volwaardige plek binnen het Meerlanden team.

“Wij zijn blij, dat Meerlanden onze medewerkers al lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking geven wij verder vorm aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Participatiewet,” aldus Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep.

Samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep werken al sinds vele jaren samen. Momenteel werken medewerkers van AM Groep bij Meerlanden in verschillende bedrijfsonderdelen waaronder De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.

Over Meerlanden

Meerlanden werkt samen met gemeenten aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Kernactiviteiten van Meerlanden zijn: groengasproducent, afvalinzameling en -verwerking, onderhoud en beheer van straten, plantsoenen en parken waaronder gladheidbestrijding en De Meerwinkel.

Over AM Groep

AM Groep, gevestigd in Hoofddorp, begeleidt personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bemiddelt deze personen zo veel als mogelijk naar reguliere banen bij werkgevers in de regio Amstelland en bij Meerlanden. Dit kan via detacheren of in diensttreding bij reguliere werkgevers. Op dit moment werkt ruim 60% van de personen bij reguliere bedrijven. De expertise van Groep ligt bij diagnose, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers en werkgevers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS