Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Meer vacatures dan werklozen op de arbeidsmarkt

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
17-08-2021

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures in Nederland- meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82.000). Het aantal werklozen nam ook af, en wel met 27.000, maar bereikte niet het laagste niveau van voor de crisis. Het aantal banen nam met 133.000 toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Sinds het CBS de spanning op de arbeidsmarkt meet, is het niet eerder voorgekomen dat het aantal vacatures het aantal werklozen overtrof. In het eerste kwartaal nam de spanning al flink toe, van 57 naar 73 vacatures per 100 werklozen. Het vorige record deed zich voor in het tweede kwartaal van 2019, met 93 vacatures op elke 100 werklozen. Zie ook: Dashboard arbeidsmarkt, spanning op de arbeidsmarkt naar regio.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2021)

Openstaande vacatures, seizoengecorrigeerd


Recordaantal openstaande vacatures. Eind juni stonden er 327.000 vacatures open, 82.000 meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997 is er van het ene kwartaal op het andere nooit zo’n grote toename geweest. De toename is ruim drie keer zo groot als de vorige recordgroei, 27.000 in het tweede kwartaal van 1999. Ook het aantal vacatures is hoger dan ooit gemeten. Niet eerder stonden er in Nederland meer dan 300.000 vacatures open. Het hoogste niveau tot nu toe was 286.000 openstaande vacatures in het vierde kwartaal van 2019. Bij het begin van de coronacrisis werd de stijgende trend, die in het tweede kwartaal van 2018 begon, abrupt onderbroken. Na het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal vacatures weer toe.

Hoogste aantal nieuwe vacatures. Ook het record van nieuw ontstane vacatures werd ruimschoots overschreden. In de loop van het tweede kwartaal ontstonden 374.000 nieuwe vacatures, 92.000 meer dan in het eerste kwartaal. Het vorige record dateert van het vierde kwartaal van 2019 (316.000). Het aantal vervulde (inclusief vervallen) vacatures, 292.000, was 36.000  hoger dan in het eerste kwartaal. Het grootste aantal vervulde en vervallen vacatures werd gemeten in het eerste kwartaal van 2020 (329.000).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2021)

Ontwikkeling banen, seizoengecorrigeerd, 2de kwartaal 2021


Verdubbeling vacatures in de horeca. Net als in het voorgaande kwartaal stonden de meeste vacatures open in de handel (65.000), de zakelijke dienstverlening (52.000) en de zorg (45.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures. Het aantal vacatures bleef ook in het tweede kwartaal in alle bedrijfstakken toenemen. In de handel kwamen er 21.000 bij, waardoor er 65.000 vacatures openstonden en in de horeca verdubbelde het aantal naar 27.000. In de zakelijke dienstverlening nam het aantal vacatures met 11.000 toe naar 52.000. Deze bedrijfstakken droegen voor meer dan de helft bij aan de totale toename van het aantal vacatures.

Ook vacaturegraad op hoogste niveau. De vacaturegraad nam in het tweede kwartaal verder toe van 30 naar 39. Dat wil zeggen dat er 39 vacatures waren per duizend banen van werknemers. Niet eerder stonden er zoveel vacatures open ten opzichte van het aantal banen. De hoogste stand tot nu werd halverwege 2019 bereikt met 34 vacatures per duizend banen. De vacaturegraad is het hoogst in de horeca. Eind juni waren er in deze bedrijfstak 82 vacatures op duizend werknemersbanen. Ook in de bedrijfstak informatie en communicatie, die lange tijd de hoogste vacaturegraad had, bleef het personeelsgebrek fors, met een vacaturegraad van 77. In de horeca was de vacaturegraad aan het eind van het eerste kwartaal nog 44 en in de informatie en communicatie 64. In het onderwijs is de vacaturegraad het laagst (21).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.