Bijgewerkt: 25 juli 2024

Meer regie over EPD

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
13-01-2011

Vanaf het tweede kwartaal 2011 kunnen patiënten zelf bepalen welke individuele zorgverlener of zorginstelling toegang krijgt tot hun EPD. Dit meldt minister Edith Schippers (VWS) in een voortgangsrapportage over het EPD en in antwoorden op schriftelijke vragen, die beide naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

Voor minister Schippers staat de patiëntveiligheid en het voorkomen van vermijdbare medische fouten voorop. Het EPD kan daaraan in belangrijke mate bijdragen. Maar de minister heeft ook oog voor gevoeligheden met betrekking tot privacy. Zij hecht eveneens zeer aan adequate informatiebeveiliging.

Vanaf het tweede kwartaal 2011 maakt Schippers het mogelijk dat burgers zelf de toegang van zorgverleners tot hun gegevens kunnen beperken. Zij kunnen dan op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts, specialist en apotheek de gegevens mogen inzien en andere niet.

Verder gaat de minister de toegang van patiënten tot het EPD wijzigen. In plaats dat dit via een door de overheid opgezette, landelijke portaal gebeurt, wil zij dat patiënten via de website van de zorgverlener in het EPD kunnen komen.

Reden hiervoor is dat via websites van zorgverleners aanvullende informatie en service geboden kan worden, zoals notitie- en afspraakmogelijkheden en het inzien van röntgenbeelden, labwaarden en ontslagbrieven. Ook gaat Schippers ervoor zorgen dat burgers desgewenst automatisch een melding per e-mail of sms krijgen wanneer hun medische gegevens via het EPD worden geraadpleegd.

Tot nu toe zijn op de onderdelen van het EPD verschillende indringerstesten uitgevoerd. Naast verschillende experts op het gebied van elektronisch gegevensverkeer worden hiervoor ook ‘ethical hackers’ ingeschakeld. Deze testen hebben geleid tot aanpassingen en verbeteringen, maar niet tot kritieke bevindingen. Voorafgaand aan de verplichte aansluiting op het EPD organiseert Schippers binnenkort een grootschalige, ketenbrede indringerstest.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat inmiddels bijna 40 procent van de zorgaanbieders een aansluiting heeft op het zogeheten Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit LSP wordt de feitelijke uitwisseling van brongegevens mogelijk. Het EPD is namelijk niet een echt dossier, maar het gaat om de uitwisseling van beperkte, relevante gegevens, onder strikte voorwaarden en alleen als de patiënt daarvoor toestemming geeft.

Op basis van lopende aanvragen, is de verwachting dat in de loop van dit voorjaar ongeveer 75% van de EPD-doelgroep is aangesloten. Op dit moment kunnen van ruim 5,8 miljoen burgers gegevens via het EPD worden geraadpleegd. Het percentage burgers dat sinds de landelijke campagne van 2008 bezwaar heeft gemaakt tegen het EPD ligt op 2,6%. Slechts 0,29% van de burgers heeft bezwaar aangetekend naar aanleiding van de persoonlijke brief die ze over het EPD hebben gekregen.

Elektronisch patiëntendossier EPD?

Met het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen zorgverleners relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met elkaar delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner. Bovendien vergemakkelijkt het EPD de samenwerking tussen artsen. Een deel van de huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen heeft zich in 2009 vrijwillig aangesloten op het landelijk EPD. Dit aantal wordt in 2011 nog groter.

Maar….

Lees ook het verhaal : EPD niet veiliger door nieuwe opties van Security NLAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.