Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Meer leraren met een masteropleiding voor de klas

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-08-2015

Studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool, of universiteit kunnen vanaf 1 september 2015 aanspraak maken op een nieuwe beurs. Doel van deze regeling is om meer leraren met een masteropleiding voor de klas te krijgen en zo het onderwijs te verbeteren.

Staatssecretaris Dekker: “Leraren met een masteropleiding geven het hele onderwijs een impuls. Niet alleen zijn ze pedagogisch goed onderlegd, ze zijn bovendien vaak de innovatieve motor in een lerarenteam. De huidige leraren kunnen daarom al de Lerarenbeurs gebruiken voor een masteropleiding. Met deze nieuwe beurs stimuleren we ook meer leraren in opleiding om door te gaan met een master.” Onderdeel van de regeling is, dat studenten hun masteronderzoek doen op een school, of daar stage lopen. Zo houden studenten binding met de onderwijspraktijk en gaan ze na hun opleiding vaker aan de slag als leraar.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid/Arenda Oomen - 2015)

Sander Dekker, (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Vergoeding voor collegegeld en studie

Behalve voor een educatieve masteropleiding, zoals pedagogiek, of onderwijskunde is de tegemoetkoming bedoeld voor studenten die een master volgen voor een vak met een (dreigend) lerarentekort, zoals Frans, Duits of wiskunde. De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige vergoeding voor collegegeld en studiekosten van 3000 euro en wordt een gift als de student binnen een gestelde termijn het diploma haalt. Voor studenten wiskunde, natuurkunde en scheikunde bedraagt de vergoeding 5000 euro. Aanvragen kan vanaf 1 september bij DUO.

De helft van de leraren een masteropleiding

De regeling is een uitwerking van afspraken die staatssecretaris Dekker gemaakt heeft met de onderwijssector. Het streven is om in 2020 30% basisschoolleraren met een masteropleiding te hebben, tegen 20% 2013. In het voortgezet onderwijs heeft in 2020 50% een masteropleiding, in plaats van 33% in 2013. Voor het VWO is de ambitie om in de bovenbouw ruim 80% masteropgeleide leraren te hebben, tegen 53% in 2013.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.