Bijgewerkt: 15 april 2021

Meer gegevens uit de lopende proeven met het Oxford coronavaccin

Nieuws -> Informatief

Bron: University of Oxford
03-02-2021

Het Oxford coronavirus vaccin (AstraZeneca) toont een aanhoudende bescherming van 76% gedurende de periode van 3 maanden tot de tweede dosis. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben op 2 februari 2021 in Preprints bij The Lancet een analyse gepubliceerd van verdere gegevens uit de lopende proeven met het vaccin. Hierin onthullen zij dat de werkzaamheid van het vaccin hoger is bij langere prime-boost intervallen, en dat een enkele dosis van het vaccin 76% werkzaam is van 22- tot maximaal 90-dagen na vaccinatie.

In deze voorpublicatie, die momenteel wordt beoordeeld in The Lancet, doen zij verslag van een analyse van aanvullende gegevens om informatie van de proef tot 7 december 2020 op te nemen, waaronder nog eens 201 gevallen van primair symptomatisch COVID-19 (332 gevallen van de 131 eerder gerapporteerde gevallen), Zij melden dat het effect van het doseringsinterval op de werkzaamheid uitgesproken is, waarbij de werkzaamheid van het vaccin stijgt van 54,9% met een interval van minder dan zes weken tot 82,4% bij een tussenpoos van 12 of meer weken.

Zij vermelden ook dat een enkele standaarddosis van het vaccin 76% bescherming biedt tegen primair symptomatisch COVID-19 gedurende de eerste 90 dagen na de vaccinatie, zodra het immuunsysteem deze bescherming 22 dagen na de vaccinatie heeft opgebouwd, waarbij de bescherming in deze periode weinig tekenen van tanende bescherming vertoont.

Foto Amstelveen
(Bron University of Oxford - 2020)

Professor Andrew Pollard, directeur van de Oxford Vaccine Group


Professor Andrew Pollard, hoofdonderzoeker van de Oxford Vaccine Trial, en co-auteur, zei: 'Deze nieuwe gegevens vormen een belangrijke verificatie van de tussentijdse gegevens die door meer dan 25 regelgevende instanties, waaronder de MHRA en het EMA, zijn gebruikt om een vergunning voor noodgebruik van het vaccin te verlenen.' De nieuwe gegevens ondersteunen ook de beleidsaanbeveling van het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) voor een 'prime-boost'-interval van 12 weken, terwijl zij zoeken naar de optimale aanpak voor de uitrol, en stellen ons gerust dat mensen beschermd zijn vanaf 22 dagen na een enkele dosis van het vaccin.

De verkennende analyses die in deze preprint worden gepresenteerd, suggereren dat het het doseringsinterval is en niet het doseringsniveau dat een grote invloed heeft op de werkzaamheid van het vaccin. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek dat een grotere werkzaamheid ondersteunt met langere prime-boost intervallen, gedaan met andere vaccins zoals griep, ebola en malaria.

De auteurs brengen ook verder verslag uit over het potentieel van het vaccin om de overdracht van het virus te verminderen, op basis van swabs verkregen van vrijwilligers in de Britse armen van het onderzoek met een vermindering van 67% na de eerste dosis van het vaccin. Zij hopen in de komende dagen ook gegevens over de nieuwe varianten te kunnen melden en verwachten dat de bevindingen in grote lijnen overeen zullen komen met die welke reeds door collega-vaccinontwikkelaars zijn gemeld. -Uit analyses blijkt dat de werkzaamheid van één standaarddosis van dag 22 tot dag 90 na vaccinatie 76% bedraagt, waarbij de bescherming niet afneemt in deze periode van drie maanden

-Na de tweede dosis is de doeltreffendheid van het vaccin na twee standaarddoses 82,4%, waarbij in het VK het interval van drie maanden wordt gebruikt. (82,4% effectief, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 62,7% - 91,7% bij 12+ weken)

-De gegevens ondersteunen het door veel regelgevende instanties wereldwijd aanbevolen interval van 4-12 weken tussen de eerste en de tweede dosis.

-Analyses van PCR-positieve swabs bij de Britse bevolking wijzen erop dat het vaccin een aanzienlijk effect kan hebben op de overdracht van het virus, met 67% minder positieve swabs onder de gevaccineerden.

Voor de meest recente informatie of voor meer informatie over de proef kunt u terecht op de Oxford COVID-19 vaccin web hub of op de website van de COVID-19 proef.

Het AstraZeneca vaccin is gemaakt van een verzwakte versie van een verkoudheidsvirus (bekend als een adenovirus) van chimpansees. Het is zodanig gemodificeerd dat het meer lijkt op het coronavirus - hoewel het geen ziekte kan veroorzaken. Wanneer het vaccin bij een patiënt wordt geïnjecteerd, zet het het immuunsysteem aan tot het maken van antilichamen en bereidt het voor op een aanval op een coronavirusinfectie. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zeer effectief is. Niemand die het vaccin tijdens proeven kreeg toegediend, ontwikkelde ernstige Covid of moest in het ziekenhuis worden behandeld. In tegenstelling tot de vaccinatie van Pfizer - die bij een extreem koude temperatuur (-70C) moet worden bewaard - kan het Oxford-vaccin in een gewone koelkast worden bewaard. Hierdoor is het veel gemakkelijker te verdelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.