Bijgewerkt: 22 september 2023

Magere nieuwsvoorziening in de regio's in 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
14-02-2015

Burgers die wonen in een gemeente met minder dan 50.000 inwoners - bijna 8 miljoen Nederlanders - krijgen aanzienlijk minder lokaal nieuws onder ogen dan inwoners van grotere gemeenten. Dit blijkt uit het onderzoek 'Nieuwsvoorziening in de regio 2014'. Donderdag 12 februari 2015 is het onderzoeksrapport gepresenteerd in Nieuwspoort Den Haag.

In 2014 deed het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek samen met Hogeschool Windesheim en DSP-groep onderzoek naar de nieuwsvoorziening in de regio. Daarbij is gekeken naar:

    het nieuwsaanbod

    de nieuwsbehoefte

    de relatie tussen gemeentebestuurders en de lokale en regionale media

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Journalist Johan T. Bos van Amstelveen.blog en oud-VVD-raadslid Tim Lechner, tegenwoordig hoofdredacteur van de lokale omroep RTV-Amstelveen volgen de raadsvergadering op 12 november 2014


Enquête onder bestuursleden. Het Stimuleringsfonds liet ook onderzoeken, hoe gemeenten aankijken tegen lokale en regionale media. Uit een enquête blijkt, dat zowel raadsleden (80%) als wethouders (71%) in grote meerderheid vinden, dat onafhankelijke lokale en regionale media cruciaal zijn voor het goed functioneren van de lokale democratie. Tegelijkertijd vinden de meeste wethouders en raadsleden dat het college van B en W prima in staat is om het gemeentelijk beleid voor het voetlicht te brengen bij inwoners van de gemeente. Slechts een minderheid van wethouders (23%) en raadsleden (36%) is van mening, dat het college van B en W daartoe niet goed in staat is. Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vindt u een nieuwsbericht, het rapport en de bijlagen. Bijlage 2 bevat de onderzoeksresultaten van bestuursleden. Lees ook het artikel op Villamedia: ‘Regio verdient professionele pers’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.