Bijgewerkt: 23 juli 2024

Luister naar de vragen van de mantelzorgers

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-07-2013

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) roept gemeenten en zorgverleners op beter te luisteren naar de behoeften en vragen van mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, wordt er meer van hun omgeving gevraagd. Betere ondersteuning voor die groep is dan cruciaal.

Dat schrijft de bewindspersoon vandaag 20 juli 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Mantelzorgers doen belangrijk en bewonderenswaardig werk en verdienen daarbij rugdekking. Daarom maak ik werk van een betere ondersteuning van mantelzorgers om hun taken te verlichten’, aldus Van Rijn.

van Rijn Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2012)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Om dit voor elkaar te krijgen, komt er een handreiking respijtbeleid voor gemeenten. De website www.regelhulp.nl wordt uitgebreid met een deel voor informele zorg en de site www.invoorzorg.nl wordt het portaal voor het verspreiden van goede voorbeelden. Daarnaast schrijft de staatssecretaris nogmaals, dat hij mantelzorgers niets zal verplichten en nooit zal laten opdraaien voor lijfsgebonden zorg.

Van Rijn regelt verder, dat mantelzorgers meepraten, wanneer de gemeente de zorgvraag van hun naasten in kaart brengt. De gemeenten krijgen tevens de taak mantelzorgers een blijk van waardering te geven. In zorginstellingen krijgen mantelzorgers een rol bij het opstellen van het zorgplan. Zo blijft de kennis en kunde van de mantelzorger behouden, wanneer professionele zorg om de hoek komt kijken.

mantelzorg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Amstelveense mantelzorgers wisselen hun ervaringen uit met elkaar, want mantelzorgers kunnen elkaar ook helpen. Vanwege de vergrijzing, zal de druk op mantelzorgers de komende jaren eerder toe- dan afnemen


Om de verbinding tussen mantelzorg en professionele zorg verder vorm te geven, zal de staatssecretaris hiervoor extra aandacht vragen in de opleiding van zorgprofessionals. Van Rijn: ‘Op werkbezoeken merk ik, hoe groot de rol is die mantelzorgers spelen in het geluk van de mensen om hen heen. Daarom zie ik hen en zorgprofessionals als partners; zij vullen elkaar aan’.

Van Rijn werkte voor zijn brief samen met de VNG en de organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgers (Mezzo, de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Het Rode Kruis, Kerk in Actie, Humanitas, Present, de Zonnebloem, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland), en MEE Nederland), de aanbieders van zorg (GGZ Nederland, MOgroep, BTN, VGN, Actiz) en de organisaties van professionele zorg (VenVN, LHV, Verenso en NVMW). Met deze partijen zal de staatssecretaris een Agenda voor de Toekomst opstellen.

Hervorming langdurige zorg

Het vergroten van de betrokkenheid van de samenleving vormt met kwaliteit en houdbaarheid de motieven van de hervorming van de langdurige zorg. Van Rijn heeft zijn brief hervorming langdurige zorg (pdf) op 25 april 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.