Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Luchtkwaliteit metingen in cockpit van 20 vliegtuigen

Nieuws -> KLM

Bron: KLM
14-12-2013

TNO heeft aan boord van negen verschillende KLM Boeing 737's, op 20 vluchten, metingen verricht naar de aanwezigheid van TCP’s in de cockpit. De metingen van TNO, die vandaag openbaar zijn gemaakt, bevestigen, dat er in de KLM vliegtuigen slechts sprake is van zeer lage concentraties TCP.

De enige variant waarvoor een gezondheidsgrens is vastgesteld, ToCP (Tri-o-cresyl phosphate), is zelfs helemaal niet aangetroffen. De gevonden waarden zijn ook veel lager dan de resultaten uit  eerder internationaal onderzoek, (zoals het Cranfield-onderzoek (pdf).

In deze eerdere onderzoeken werd al geconcludeerd, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat deze lage waarden gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De door TNO gemeten waarden zijn nog lager dan eerder gevonden, en dus blijven de conclusies van het Cranfield-onderzoek volledig overeind.

Boeing Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Boeing-737 PH-BXN van KLM is op Schiphol geland


TNO (Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek organisatie) heeft metingen verricht in verschillende vluchtfasen: tijdens de klim, kruisvlucht, daling en gedurende de totale vlucht. Daarnaast zijn ook metingen verricht terwijl het toestel aan de grond stond. TNO heeft de luchtmonsters in de ademzone genomen en daarnaast veegmonsters op de glareshield.

De TCP-waarden lagen gemiddeld op 7 ng/m³ (ng= nanogram\; 1/1,000,000,000 gram = 0.000000001 gram). De meest toxische variant ToCP is in het geheel niet aangetroffen. De gezondheidslimiet hiervoor is 100.000 ng/m³. Voor andere TCP’s bestaan geen gezondheidsgrenzen. De gemeten waarde van andere TCP’s ligt gemiddeld ruim 14.000 keer lager dan de voor ToCP geldende gezondheidsnorm. Op één moment is een atypische waarde gemeten van 155 ng/m³, die nog steeds 650 keer lager is dan de ToCP-norm.

Achtergrond

Aanleiding voor het onderzoek van TNO was de uitspraak in een zaak tussen een vlieger vs KLM van 18 september 2013. Dit onderzoek herbevestigt, dat TCP’s in vliegtuigen slechts in zeer lage concentraties voorkomen.

TCP-waarden?

Tricresylfosfaat is een organofosforverbinding, meer bepaald een triarylfosfaatester afgeleid van fosforzuur en orthocresol. In zuivere vorm is het een kleurloze viskeuze vloeistof. Het technisch product is lichtgeel en bevat naast tri-ortho-cresylfosfaat ook de isomeren met metacresol en paracresol.

Tricresylfosfaat kan worden ingenomen door inademing, inslikken of doorheen de huid. Het is een zenuwgif. Sinds langere tijd staat de toepassing in vliegtuigmotoren ter discussie. Straalmotoren vereisen synthetische oliën voor de smering. Deze oliën bevatten ingrediënten zoals tricresylfosfaat.

De meeste soorten olieafdichtingen en aftapluchtcomponenten in straalmotoren lekken een minieme hoeveelheid motorolie in de verse luchtstroom van de motoren naar de cockpit van een vliegtuig en de cabine. Het verschijnsel staat bekend onder de naam aerotoxisch syndroom. (Bron: Wikipedia)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.