Bijgewerkt: 30 november 2022

Libor wordt niet gebruikt na 1 januari 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
01-01-2022

Libor, of de London Interbank Offered Rate, zal met ingang van 1 januari 2022 niet langer worden gebruikt voor nieuwe derivaten en leningen. De benchmark en referentierentevoet, waaraan begin 2021 wereldwijd 265 biljoen dollar was gekoppeld, wordt geschrapt in de grootste opschudding op de markten sinds de invoering van de euro in 1999.

De Europese Commissie is op 30 november 2020 verheugd over het akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over belangrijke wijzigingen in de EU-regels inzake financiële benchmarks. De Commissie heeft deze wijzigingen op 24 juli 2020 voorgesteld om ervoor te zorgen dat de financiële stabiliteit van de EU geen schade ondervindt wanneer een veelgebruikte benchmark geleidelijk wordt afgeschaft, zoals binnenkort het geval zal zijn met de London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Benchmarks zijn een intrinsiek onderdeel van de financiële markten: het zijn indexen die met name worden gebruikt om de prijs te bepalen van financiële instrumenten en contracten (waaronder hypotheken voor huishoudens) of om de prestaties van een beleggingsfonds te meten. Het akkoord van vandaag over de voorgestelde wijzigingen komt op een goed moment, aangezien de Britse Financial Conduct Authority - de toezichthouder op LIBOR - in 2017 heeft aangekondigd dat zij eind 2021 zal stoppen met het ondersteunen van deze benchmark en kort daarna de stopzetting ervan verwacht.

De overeengekomen wijzigingen van de benchmarkverordening machtigen de Commissie om een vervangende benchmark aan te wijzen die alle verwijzingen omvat naar een op grote schaal gebruikt referentietarief dat geleidelijk wordt afgeschaft, zoals LIBOR, wanneer dit noodzakelijk is om verstoring van de financiële markten in de EU te voorkomen.

Foto Amstelveen
(Foto Claudio Centonze/EU - 2020)

Mairead McGuinness (1959), is een Iers politica namens Fine Gael de grootste politieke partij van Ierland. Europees commissaris voor Financiële Diensten, FinanciĆ«le Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie


De London Inter-Bank Offered Rate (Libor) is een gemiddelde rentevoet die wordt berekend op basis van ramingen van de belangrijkste banken in Londen. Elke bank raamt wat haar zou worden aangerekend indien zij van andere banken zou lenen. Het resulterende gemiddelde tarief wordt gewoonlijk afgekort tot Libor, of meer officieel tot ICE LIBOR (voor Intercontinental Exchange Libor). Voorheen was het bekend als BBA Libor (voor British Bankers' Association Libor of het handelsmerk bba libor) voordat de verantwoordelijkheid voor het beheer werd overgedragen aan Intercontinental Exchange. Het is, samen met de Euribor, de primaire benchmark voor de kortetermijnrente over de hele wereld. Libor zal eind 2021 geleidelijk worden afgeschaft en marktdeelnemers worden aangemoedigd om over te stappen op risicovrije rentetarieven

Mairead McGuinness, commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en de Kapitaalmarktenunie, zei: 'Ik ben blij met de snelle overeenkomst over financiële benchmarks van vandaag, die betekent dat we nu niet met een juridisch vacuüm worden geconfronteerd wanneer LIBOR verdwijnt. Dit zal de continuïteit van ons financiële stelsel waarborgen en onze financiële stabiliteit beschermen. Marktdeelnemers moeten zich niettemin blijven voorbereiden op het einde van LIBOR.' Wat andere "-IBOR"-tarieven betreft, is het nog steeds in het belang van de marktdeelnemers om zich actief voor te bereiden op de overgang naar alternatieve referentietarieven, aangezien dit hun de grootste mate van controle biedt over het lot van contracten indien een referentietarief niet langer wordt gepubliceerd. Het Europees Parlement en de Raad is ook overeengekomen om de inwerkingtreding van de regels inzake benchmarks van derde landen uit te stellen tot 31 december 2023, met de mogelijkheid van een verlenging door de Commissie nadien. Dit betekent dat EU-benchmarkgebruikers toegang zullen blijven hebben tot deze benchmarks. De overeengekomen wijzigingen zullen onmiddellijk na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie van toepassing zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.