Bijgewerkt: 15 april 2021

Lezingen over de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Edu Dumasy
11-04-2018

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei 2018 vindt in Amstelveen het dubbelprogramma Open Joodse huizen - Huizen van verzet plaats. Het is een kleinschalige bijeenkomst op locaties, waar de geschiedenis zich afspeelde en waarin het verzet in Amstelveen centraal staat. Op 4 mei om 14.00 uur en in 16.00 uur vinden deze bijeenkomsten plaats in de kleine sjoel aan de Randwijcklaan 13 die recentelijk door de gemeente Amstelveen is opgekocht als educatief ontmoetingscentrum.

Alleen bij de eerste bijeenkomst zal er een lezing plaats vinden verzorgd door Anneke Bulk van de Vereniging Historisch Amstelveen over de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen en de betekenis van de vroegere sjoel / Joodse school, waarin ook de Joodse Raad zetelde. Daarna zal mevrouw Mart Benders vertellen over het lot van de familie Heidenheim. Dat laatste zal ze ook bij de tweede bijeenkomst doen om 16.00 uur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw Mart Benders tijdens haar inspraak van de Commissie B en S in de raadzaal van de gemeente Amstelveen op 29 november 2017


Op 5 mei 2018 zal Mart Benders om 13.00 uur en 15.00 uur in de Van der Veerelaan 69 vertellen over haar vader – Johan Benders – die hier in de oorlog woonde. Hij vervalste persoonsbewijzen en verzorgde onderduikadressen en pleegde in de gevangenis zelfmoord om anderen niet te verraden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het houten gebouw aan Randwijcklaan 13 in Amstelveen met een lange historie


Ook vindt op 5 mei aan de Rodenburghlaan 25 om 14.00 uur en 16.00 uur een lezing plaats verzorgd door Paul Betgem over de verzetsdaden in deze toenmalige woning van Jan van Hulst. Hij was zeer actief binnen het verzet en bood onderdak aan Joodse onderduikers. Kleindochter Pauline Terlouw zal ook voorlezen uit het boek De man van Tsinegolde dat deze activiteiten beschrijft. De toegang is vrij, reservering is niet nodig maar er zijn wel slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.