Bijgewerkt: 29 februari 2024

Lezing 'Dwars door de Dijk' bij de Vereniging Historisch Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Historisch Amstelveen
20-11-2017

Op zaterdag 9 december 2017 vindt vanaf  13.00 tot ca. 14.30 uur een lezing plaats bij de Vereniging Historisch Amstelveen die is georganiseerd door de afdeling Amsterdam van Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) met de titel 'Dwars door de Dijk'. De lezing wordt gehouden door Michiel Bartels, regio archeoloog van de stad Hoorn en omstreken. De lezing vindt plaats in het verenigingscentrum van de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A -1188BZ Amstelveen.

'Dwars door de Dijk'. Waterbeheersing en watererfgoed zijn de laatste jaren in de archeologie een actueel onderwerp. Door de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging krijgt ook Nederland, als laag land in de delta van de Rijn, te maken met de gevolgen. Versterking van de dijken, het aanleggen van extra gemalen, het creëren van ruimte voor binnenwater zijn de oplossingen om deze problematiek het hoofd te bieden. Vanaf 2010 heeft Archeologie West-Friesland  samen het Hoogheemraadschap (HHNK) ingezet op het vooraf vastleggen van belangrijke elementen die verloren zouden kunnen gaan, wanneer het werk aan de dijk begint.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2008)

Een wierdijk is een dijk die voornamelijk bestaat uit zeegras, een plant die vroeger tot de zeewieren werd gerekend. Wierdijken waren beter bestand tegen storm dan aarden dijken, omdat het gedroogde wier onder druk samenpakte tot een harde massa en daardoor minder te lijden hadden onder afslag. Het zout in de wierplant zorgde bovendien voor goede conservering. Op de foto de oude Wierdijk van Wieringen een voormalig eiland in de kop van de provincie Noord-Holland. De steile helling werd in vroeger eeuwen voldoende veilig geachtDit heeft de afgelopen jaren tot veel onderzoek geleid. Het zwaartepunt van het veldwerk lag in West-Friesland, waar maar liefst acht maal dwars door de zeedijk, de Westfriese Omringdijk is gegraven. Daarnaast zijn grafvelden, nederzettingen als Almersdorp,  sluizen en spuien gevonden. Ook heeft onderzoek in de Zeevang plaatsgevonden, waar bij Lutjeschardam een laatmiddeleeuwse dijkbreuk werd aangetroffen en een dorpje dat op de dijkreparatie was gebouwd. Ook het oude onderzoek in de Wieringermeerpolder uit 1932-36 is opgepoetst om het landschap van voor de bedijking en het verlies aan de zee te kunnen reconstrueren.

Op het eiland Texel in mei 2017 werd door de Waddenzeedijk gegraven, waarbij de verwachte wierdijk maar ook verdedigingswerken uit de Gouden eeuw op de dijk werden ontdekt. Samen met de Amsterdamse archeologen bereidt AWF zich nu voor op de dijkversterking Hoorn-Edam-Amsterdam. Het vooronderzoek op de land- en waterbodem is inmiddels uitgevoerd, met soms al sprekende resultaten. De Markermeerdijk zal vanaf komend jaar worden aangepakt, waarbij veel archeologische ontdekkingen worden verwacht. Lees ook de nieuwsbrief: Sterke Markermeerdijken, veilige toekomstAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.