Bijgewerkt: 26 september 2023

Langdurige werkloosheid blijft hoog in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
19-08-2015

In het tweede kwartaal zaten 322 duizend werklozen korter dan een jaar zonder werk. Dat zijn er 81 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal langdurig werklozen is 21 duizend hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kortdurige werkloosheid is nu vier achtereenvolgende kwartalen lager dan een jaar geleden. Het aantal langdurig werklozen is nog steeds hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. In het tweede kwartaal dit jaar zat, net als het vorige kwartaal, 44 procent van alle werklozen minimaal een jaar zonder werk. Het aantal langdurig werklozen is vergeleken met vorig kwartaal wel licht gedaald naar 270 duizend personen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2015)

Werkloosheidsduur in het tweede kwartaal van 2015


Vooral werkloze 45-plussers zijn vaak langdurig werkloos. Ruim 60 procent van hen had in het tweede kwartaal minstens een jaar geen werk. Dit aandeel is niet verder toegenomen. Ook onder laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen is de werkloosheid relatief vaak langdurig.

Ten opzichte van het vorige kwartaal vonden 138 duizend mensen een baan. Het aantal mensen met baan, dat zijn werk verloor én werkloos werd was 105 duizend. Er kwamen ook nieuwe werklozen bij doordat meer mensen zich vooralsnog tevergeefs op de arbeidsmarkt meldden dan dat er zich terugtrokken. Er kwamen 191 duizend mensen beschikbaar voor een baan die op zoek gingen naar werk; omgekeerd verlieten 175 duizend werklozen de arbeidsmarkt.

Doordat er per saldo meer werklozen werk vonden dan dat er nieuwe werklozen op de arbeidsmarkt kwamen, daalde de werkloosheid met 17 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal. Omdat het aantal werkenden met 15 duizend toenam, veranderde de omvang van de totale beroepsbevolking (werkenden en werklozen) nauwelijks. In het eerste kwartaal nam de beroepsbevolking nog toe door een sterke groei van het aantal werkende jongeren. Die stijging ging gepaard met minder mensen die niet kunnen, of willen werken vanwege een opleiding, of studie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.