Bijgewerkt: 28 mei 2024

Landelijke chipplicht voor katten in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-01-2023

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, wil een landelijke chip- en registratieplicht voor katten invoeren. Met een chipplicht kunnen kwijtgeraakte katten sneller en vaker herenigd worden met hun baasje. Daarnaast wordt met de chipplicht beoogd de aanpak van zwerfkatten zonder eigenaar te ondersteunen.

Aanleiding. De kat is in Nederland een gewaardeerd huisdier. Huiskatten zorgen bij veel eigenaren voor bijvoorbeeld gezelschap of ongediertebestrijding. De kat is samen met de postduif het enige gehouden dier in Nederland dat vrij rond mag bewegen. Dit geeft het dier veel bewegingsvrijheid, maar een keerzijde is dat huiskatten kunnen kwijtraken en gaan zwerven. Ook jagen loslopende huiskatten en zwerfkatten op o.a. vogels, kunnen ze ziekten verspreiden en zorgen ze voor geluidsoverlast of poepen in de tuin.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie van Landbouw - 2022)

Piet Adema (ChristenUnie) minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De afgelopen jaren is er in de Tweede Kamer herhaaldelijk aandacht geweest voor loslopende katten en is onder meer gesproken over een chipplicht en de bestrijding van zwerfkatten. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de minister van LNV tijdens het commissiedebat 'Dierenwelzijn' op 20 april 2022 toegezegd heeft de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen, inclusief chipplicht, rondom loslopende katten in gezamenlijkheid met stakeholders te willen verkennen (Kamerstuk 28286, nr. 1256).

In Nederland zijn zo’n 2,9 miljoen huiskatten en schattingen van het aantal zwerfkatten zonder eigenaar lopen sterk uiteen. Jaarlijks worden meer dan 60.000 katten als vermist opgegeven. De grote aantallen katten, waarvan de eigenaar onbekend is, leiden tot zo’n 4,8 miljoen euro per jaar aan opvangkosten voor gemeenten. Een landelijke chipplicht kan ervoor zorgen dat kwijtgeraakte huiskatten vaker en sneller herenigd kunnen worden met hun baasje, en dat verwilderde huiskatten en zwerfkatten zonder eigenaar ook als zodanig kunnen worden geïdentificeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Een zwerfkat in het in 2020 opgedoekte Dierentehuis Amstelveen

Verantwoordelijkheid. Loslopende katten lopen gevaar zoek te raken met gevolgen voor dierenwelzijn en kunnen voor overlast zorgen. Momenteel zijn de eigenaren van de meeste loslopende katten niet te achterhalen, met een chipplicht komt hier verandering in. Daarnaast kunnen met een chipplicht katten eigenaren aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen als het ergens wordt gevonden.

Uitwerking. Het besluit van de minister volgt op een verkenning rondom loslopende katten met meer dan 30 belanghebbende partijen waaronder provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn-, en zwerfkattenorganisaties. De minister hecht belang aan een zorgvuldige invoering en een landelijke chip- en registratieplicht zal nog verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden op uitvoering, handhaafbaarheid en kosten. Daarbij zal ook gekeken worden op welke termijn een landelijke chipplicht ingevoerd kan worden. Lees ook: Verzamelbrief dierenwelzijn (pdf 12 pagina’s) en het rapport Loslopende katten (pdf 43 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.