Bijgewerkt: 22 juli 2024

Lage wintersterfte onder bijenvolken in de afgelopen winter

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandse Bijenhouders Vereniging
14-04-2014

Imkers hebben gemiddeld genomen afgelopen winter 2013/2014 minder bijenvolken verloren dan in de jaren hiervoor. Het landelijk sterftepercentage is vastgesteld op 9,2%. Dat is de uitkomst van een telefonische enquête onder imkers die op dinsdag 8 april 2014 is uitgevoerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Wageningen University & Research centre (UR).

De sterfte van bijenvolken in de winter is jarenlang alarmerend hoog geweest. Er waren winters, dat 1 op de 4 volken niet overleefde. De enquête na de winter van 2012-2013 wees uit, dat het sterftepercentage naar ongeveer 13% was gedaald. “Deze uitslagen zijn bemoedigend, maar het is te vroeg om te spreken van een trend”, aldus Bram Cornelissen van Wageningen UR.

De enquête is gehouden onder leden van de NBV, met ruim 6000 leden, de grootste bijenhouders-organisatie in Nederland. Ook leden van de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI) waren betrokken bij dit onderzoek. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee verenigingen ongeveer 90% van de imkers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De bijen van de Bijenhoudersvereniging Amstelland aan Langs de Akker in Amstelveen. De vereniging heeft een eigen bijentuin, waar mensen lokale honing kunnen kopen en de bijen kunnen bekijken, tijdens hun activiteiten


Om het percentage wintersterfte te kunnen vaststellen, heeft het telefoonpanel imkers gevraagd, hoeveel volken ze in het najaar hadden voorbereid op de winter en hoeveel daarvan bij het begin van de lente nog in leven waren. Uit het ledenbestand werden willekeurig 210 bijenhouders gevraagd naar de sterfte van bijenvolken in de afgelopen winter. Hieruit werd een wintersterfte berekend van 9,2% (betrouwbaarheidsinterval 95%: 7,2% - 11,7%). Van de respondenten gaf 69% aan geen uitval van bijenvolken te hebben.

Het is op dit moment nog niet bekend, waardoor de wintersterfte in de afgelopen 2 jaar lager was dan de jaren ervoor. Hoewel de zachte winter gesuggereerd wordt als mogelijke verklaring, is dit niet logisch, aangezien de winter van 2012- 2013 juist streng was met ook een relatief laag sterftecijfer.

Het lage wintersterftecijfer van dit jaar wil niet zeggen, dat het eind van de sterfteproblemen bij bijen in zicht is. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de bijensterfte. De imkers hebben zelf een belangrijk aandeel in een goede voorbereiding van bijenvolken op de winter. Mogelijk werpt dit nu zijn vruchten af. Gunstige omgevingsfactoren zijn echter net zo van belang voor een gezonde bijenpopulatie.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.