Bijgewerkt: 2 maart 2024

Kwart van de Nederlandse kinderen zijn slecht motorisch ontwikkeld

Nieuws -> Informatief

Bron: Elvira Vrijburg
22-12-2017

Nederland kan als eerste land uitspraken doen over de motorische ontwikkeling van basisschoolleerlingen. Ruim 16.000 kinderen deden het afgelopen jaar de MQ (Motorische Quotiënt) scan. Het Kerstrapport is alarmerend: 23,5% scoort onder het gemiddelde. Was het een echt rapportcijfers geweest, dan scoort dus bijna een kwart van de Nederlandse kinderen een onvoldoende voor bewegingsvaardigheid. Hoopgevend is, dat zo’n 22% duidelijk boven het gemiddelde scoort.

Het afgelopen half jaar gingen diverse gemeenten en scholen aan de slag met de MQ scan, de enige gevalideerde methode om de bewegingsvaardigheid van kinderen structureel op een simpele, snelle, objectieve manier te meten. De kinderen doen de scan met veel plezier. De VU-Amsterdam en de Haagse Hogeschool tekenden voor de MQ scan, die met jarenlang onderzoek en ontwikkeling is gevalideerd. De scan is gebaseerd op het Athletic Skills Model. De eerste analyse laat zien, dat 23,5% van de Nederlandse jeugd over onvoldoende bewegingsvaardigheden beschikt. De meisjes scoren met 28% onder het gemiddelde nog iets slechter dan de jongens met 19% onder het gemiddelde. Het lijkt er overigens op, dat ze dat ze die achterstand op latere leeftijd weer inhalen.Joris Hoeboer, onderzoeker aan De Haagse Hoge School: ‘Het is interessant, dat we voor het eerst op deze schaal structureel naar de motorische vaardigheid van kinderen kunnen kijken en dat er nu daadwerkelijk onderbouwde, objectieve inzichten voorhanden zijn’. Daarmee kunnen we vergelijken, vroegtijdige uitval signaleren, talenten herkennen en monitoren. Kinderen worden al uitgebreid getoetst op sociale en cognitieve vaardigheden (IQ en EQ). DE MQ is daarop een logische aanvulling, zeker in een tijd dat kinderen minder lijken te bewegen.

Vanaf begin 2018 starten verschillende nieuwe gemeenten en velen scholen met de MQ scan. Er kunnen nu vergelijkingen worden gemaakt in scores tussen wijken, steden en provincies, op basis van leeftijd en geslacht. Doel is te komen tot een goed beeld van alle kinderen. De inzichten uit de MQ helpen beleidsmakers en professionals in en rondom de scholen om sport- & beweeg activiteiten beter te richten. Op de lange termijn is tevens het effect van de inspanningen op lokaal en landelijk niveau te duiden’. De MQ scan is de eerste valide, objectieve en praktisch toepasbare scan om de motoriek van kinderen te achterhalen. De methodiek is door de VU en de Haagse Hogeschool ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd. Lees meer: https://www.mqschooltest.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.