Bijgewerkt: 23 juli 2024

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

Nieuws -> Informatief

Bron: SER
09-09-2019

Het SER Jongerenplatform maakt zich zorgen over (gelijke) kansen voor jongeren. Op het gebied van leren, werken en samenleven kan niet iedereen even goed meedoen. Die zorgen uitte het platform in 2017 in een manifest. Dat leidde tot een verkenningsaanvraag die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in juli 2018 deed aan het SER Jongerenplatform. De centrale vraag is ‘In hoeverre zijn jongeren voldoende toegerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen?’ – meldt de Sociaal Economische Raad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Leerlingen van het Amstelveen College in hun computerlab


De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo staat in het adviesrapport. Jongeren stellen mijlpalen in hun leven steeds meer uit. Ze blijven langer thuis wonen, werken steeds vaker en langer via een tijdelijk contract en stellen het starten van een gezin uit. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: 'Jongeren met voldoende hulp vanuit een breed netwerk profiteren veel meer van alle kansen ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk beschikken. Die onzichtbare muur tussen deze twee groepen wordt steeds hoger en is niet goed voor onze economie, want jong talent blijft zo onbenut en het verscherpt de tweedeling in de samenleving.' Het SER Jongerenplatform gaat het advies onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan de Tweede Kamer toelichten op dinsdag 10 september 2019. Lees het rapport: Hoge verwachtingen. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 (pdf 16 pagina’s).
De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn het Energieakkoord en diverse convenanten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast voert de organisatie bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.