Bijgewerkt: 27 september 2022

Janssen Pharmaceutica levert bijna 8 miljoen doses coronavaccins in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-10-2020

Nederland gaat minimaal 7,8 miljoen doses van het coronavaccin van Janssen Pharmaceutica afnemen, zodra dit vaccin wordt toegelaten tot de Europese markt. Minister Hugo de Jonge (VWS) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de Europese Commissie een contract heeft gesloten met deze farmaceut uit Leiden. 

Het contract met Janssen Pharmaceutica garandeert de levering van 200 miljoen doses van het vaccin voor de hele Europese Unie. Volgens de vaste verdeelsleutel heeft Nederland daarbij recht op 3,89% (7,8 miljoen doses) van de totale order. Daarnaast bevat het contract een optie voor nog eens 7,8 miljoen doses. Het vaccin van farmaceut Janssen wordt deels in Nederland ontwikkeld en in Nederland geproduceerd. Dit vaccin, dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komt, vergt één injectie per persoon; bij de meeste andere vaccins zijn dat er twee.

Eerder werden door de Europese Commissie al contracten gesloten met AstraZeneca en Sanofi/GSK, beide met een omvang van 300 miljoen doses. Ook bij deze contracten krijgt Nederland 3,89% van de totale bestelling, wat neerkomt op 11,7 miljoen doses per contract. Daarnaast zijn verkennende gesprekken afgerond met drie andere farmaceuten: Curevac, Moderna en BioNTech/Pfizer. Met hen worden nu contracten uitgewerkt. Nederland heeft in totaal € 700 miljoen gereserveerd voor de aankoop van coronavaccins.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman /VWS - 2018)

Hugo de Jonge (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president


Minister Hugo de Jonge: 'Goedwerkende vaccins zijn van uitzonderlijk groot belang; ze bieden een uitweg uit deze pandemie. We moeten de testfase en de toelatingsprocedure uiteraard afwachten, maar ik ben er trots op dat we mogelijk ook een vaccin van Nederlandse bodem kunnen inzetten.' Zonder tegenslagen zal het vaccin van Janssen Pharmaceutica naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar zijn. De eerste leveringen van andere vaccins volgen mogelijk al in de eerste maanden van volgend jaar.

Zorgvuldige procedure.  Elk vaccin moet een uitgebreid en zorgvuldig traject doorlopen voordat het op de markt mag worden gebracht. Op dit moment zijn er bijna 200 verschillende COVID-19 vaccins in ontwikkeling. Hiervan zijn er nu zo’n 40 die klinisch worden getest. Na het vaccinonderzoek oordeelt het  Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) over de veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Hierbij gelden dezelfde criteria als bij andere vaccinbeoordelingen. EMA is onlangs al gestart met de beoordeling (‘rolling review’) van de vaccins van AstraZeneca en BioNtech/Pfizer. Na afronding van dit proces is het uiteindelijk de Europese Commissie die besluit over de toelating.

Vaccinatiestrategie. Wanneer er precies gestart kan worden met vaccineren hangt mede af van de klinische tests en de beoordeling door EMA. Zeker is dat niet alle kandidaat-vaccins tegelijkertijd en direct in grote hoeveelheden op de markt komen. De voorraad zal daarom in de eerste fase nog beperkt zijn. Het RIVM is al gestart met voorbereidingen ten aanzien van opslag, distributie, registratie en uitvoering van de vaccinatie, ook in de Caribische delen van het Koninkrijk. Met GGD’en en huisartsen wordt bovendien gesproken over het vaccineren van specifieke doelgroepen. De Gezondheidsraad komt in november met een advies over de COVID-19-vaccinatie en de prioritering van verschillende doelgroepen. Op basis van dit advies neemt het kabinet een besluit over wie wanneer in aanmerking komt voor vaccinatie.

Janssen in Nederland is een innovatief farmaceutisch bedrijf met meer dan 2000 medewerkers. In 1953 werd in België Janssen Pharmaceutica opgericht door dr. Paul Janssen, een jonge arts met een ambitieuze missie. Dr. Janssen wilde mensenlevens redden door betere geneesmiddelen te ontwikkelen. Hij sprak hierover de volgende inspirerende woorden: 'Het is vijf voor twaalf, we zijn al laat, we moeten onze taak volbrengen. De patiënten wachten.' Deze woorden vormen de basis voor onze missie: het helpen van patiënten over de hele wereld. Janssen wil een vertrouwde partner zijn, die een integraal onderdeel is van de gezondheidszorg en zich onderscheidt door een unieke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen over de hele wereld, nu en in de toekomst.

In 1961 werd Janssen Pharmaceutica opgenomen in de Johnson & Johnson-groep, de wereldwijde marktleider op het gebied van gezondheidszorgproducten. De groep bestaat vandaag de dag uit meer dan 265 bedrijven in 60 landen en telt ongeveer 135.000 medewerkers wereldwijd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.