Bijgewerkt: 18 april 2021

Internationale samenwerking bij terugkerende ISIS-strijders

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-09-2017

De internationale samenwerking bij de terugkeer van families van ISIS-strijders moet worden versterkt. Nederland en de Verenigde Staten gaan hiervoor in het Global Counterterrorism Forum (GCTF) het voortouw nemen. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken woensdag 20 september 2017 in New York gezegd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ministers van landen die samenwerken in dit forum. De bijeenkomst vond plaats in de week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar de strijd tegen terrorisme hoog op de agenda staat.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Bert Koenders (PvdA) minister van Buitenlandse Zaken


Nu ISIS terrein verliest in Syrië en Irak, keren strijders en hun mogelijk meegereisde familieleden terug naar hun land. De vrouwen en kinderen worden gezien als slachtoffer en hebben daarvoor begeleiding nodig. Tegelijkertijd kunnen ze door de ervaringen in het conflictgebied een potentiële bron van radicalisering vormen. Het GCTF wil de risico’s in kaart brengen en helderheid krijgen hoe met dit soort vragen moet worden omgegaan.

Nederland gaat in het GCTF ook aan de slag met de connectie tussen georganiseerde internationale criminaliteit en terrorisme. 'Er mag geen giftige cocktail ontstaan door samenwerking van terroristen en criminele netwerken' -aldus de minister. Koenders: 'De terroristische dreiging verandert voortdurend, net als een virus. Daarom moeten we ook scherp zijn op wat werkt in onze aanpak, en waar deze beter kan, om nieuwe dreigingen zo goed mogelijk voor te kunnen zijn.' Nederland zal 3 miljoen euro extra uittrekken voor initiatieven die hieraan bijdragen.

Sinds 2011 wisselen 29 landen en de Europese Unie in het GCTF kennis uit over het bestrijden van terrorisme en het voorkomen van gewelddadig extremisme. Nederland en Marokko blijven het GCTF ook de komende twee jaar leiden. 'Daarmee kan Nederland de internationale agenda van de strijd tegen terrorisme sturen. Het moet niet alleen bij woorden blijven. Om de dreiging een stap voor te kunnen zijn, is actie hard nodig. Helaas is de dreiging een dagelijkse realiteit, ook in Europa' -aldus de minister. Lees hier de toespraak van minister Koenders (Engels).

Het Wereldforum voor terrorismebestrijding (GCTF) is een internationaal forum van 29 landen en de Europese Unie met een overkoepelende missie om de kwetsbaarheid van mensen wereldwijd voor terrorisme te verminderen door het voorkomen, bestrijden en vervolgen van terroristische daden en het tegengaan van het aanzetten tot en rekruteren van terrorisme.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.