Bijgewerkt: 28 mei 2024

Informatieavonden over verbreding van A9 in Amstelveen goed bezocht

Nieuws -> Informatief

Bron: Perszaken Rijkswaterstaat
10-05-2016

De informatieavonden voor bewoners van Amstelveen over de verbreding van de A9 zijn goed bezocht. In totaal hebben 1150 belangstellenden aan de hand van 3D-visualisaties, animaties, luchtfoto’s en gesprekken met specialisten zicht gekregen in de ontwerpen van Rijkswaterstaat.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Herbert Raat (VVD) wethouder A9: “De informatieavonden van Rijkswaterstaat zijn druk bezocht. Mijn complimenten aan alle medewerkers die de Amstelveners hebben geïnformeerd. Veel mensen die ik gesproken heb, lieten mij weten blij te zijn met de beschikbare informatie en de inhoudelijke beantwoording van hun vragen”.

Alle zienswijzen even belangrijk. Wie oplossingen wilde aandragen, reageren op eventuele onjuistheden, of bezwaar maken tegen de plannen, kon met behulp van de notulisten van Platform Participatie een zienswijze indienen tijdens de informatieavonden. Tegelijkertijd was dit tot en met 28 april mogelijk via www.platformparticipatie.nl . Bij Rijkswaterstaat zijn in totaal ruim 400 zienswijzen binnengekomen. Van particulieren, maar ook van ondernemers, belangenorganisaties en bewonersverenigingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Kees Abrahamse (midden) omgevingsmanager van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere project A9 Amstelveen van Rijkswaterstaat Noord-Holland geeft uitleg over de verbreding van de rijksweg A9 aan twee geïnteresseerden tijdens de informatiebijeenkomst in Schouwburg Amstelveen op 4 april 2016


Alle zienswijzen worden nu een voor een bekeken door het A9-projectteam, een behoorlijke klus. Per zienswijze wordt beoordeeld, of het een vraag, verzoek of bezwaar betreft. De vragen worden beantwoord en per verzoek c.q. bezwaar wordt bekeken aan welke wel, of niet kan worden voldaan: past het binnen het beschikbare budget, raken andere belanghebbenden hierdoor gedupeerd, etc.? Wanneer Rijkswaterstaat niet aan een verzoek kan voldoen, wordt dit altijd goed onderbouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Rijkswaterstaat - 2016)

Een stevig in Photoshop gemanipuleerde luchtfoto ter hoogte van Amstelveen na de verbreding van de rijksweg A9


Hoe en wanneer -worden de zienswijzen beantwoord? De ingediende zienswijzen worden voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De antwoorden worden vervolgens -gebundeld in een rapport de Nota van antwoord, dat onderdeel is van het gewijzigde Tracébesluit, waarin de wijzigingen zijn opgenomen gebaseerd op de gehonoreerde zienswijzen. Het gewijzigde Tracébesluit ligt begin 2017 gedurende 6 weken ter inzage op diverse locaties, waaronder het gemeentehuis in Amstelveen. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het gewijzigde Ontwerptracébesluit (2016), kunnen gedurende deze zes weken tegen het Tracébesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Naar verwachting is het Tracébesluit halverwege 2018 definitief en is de realisatie van de nieuwe A9 weer een stap dichterbij.

Hoe ziet de planning eruit?

Maart 2017 Minister van Infrastructuur en Milieu stelt gewijzigde Tracébesluit 2016 vast

2017-2018 Start aanbestedingsprocedure voor aannemers

2018-2019 Gunning contract aan een aannemer

Eind 2019 Eerste schop in de grond

2024-2026 Eerste auto over de verbrede A9Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.