Bijgewerkt: 15 april 2021

Informatieavond over de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenlijn/ Connexxion/GVB
14-11-2018

De De Amstelveenlijn, sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn is, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams zijn verouderd, vaak overvol, rijden niet vaak genoeg en zijn gevoelig voor storingen. Ook is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal. De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering. Hoofdaannemer is VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS. Het budget, waarvoor de vernieuwing gerealiseerd moet worden is 300 miljoen euro. Daarvan betalen de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam 225 miljoen euro. Van die 225 miljoen betaalt de Vervoerregio 95% en de gemeenten 5%. De resterende 75 miljoen euro wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De tram 51 is onderweg van Kronenburg naar Kostverlorenhof op 30 september 2018


Wat houdt de vernieuwing in? De huidige sneltram 51 tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid wordt omgebouwd naar een veilige, snelle en betrouwbare tramverbinding met als eind-/beginhalte Amsterdam Zuid (er blijft een metro 51 rijden tussen Isolatorweg – Zuid – Amsterdam CS). Op Zuid kunt u straks overstappen op het overige openbaar vervoer. Rails, wissels, bovenleidingen en technische systemen worden vernieuwd of krijgen groot onderhoud. Drie kruispunten – op de Beneluxbaan bij Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan– worden ongelijkvloers gemaakt en krijgen een verdiepte ligging. Vier haltes komen te vervallen en worden verwijderd: Amstelveen Centrum, Marne, Gondel en Spinnerij. De haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat worden samengevoegd tot één nieuwe halte op een nieuwe locatie. Alle overige haltes worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe lagevloertrams, die GVB heeft besteld. Tramlijn 5 profiteert op hetzelfde traject (tussen Zuid en Stadshart) van de vernieuwing van de Amstelveenlijn, inclusief de nieuwe tramhaltes. Er komt een opstelterrein in de Legmeerpolder. Voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51) tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Westwijk en Amsterdam Zuid start hoofdaannemer VITAL begin 2019 met grootschalige werkzaamheden bij de kruising Beneluxbaan/Sportlaan. Dit is nodig om meer ruimte te creëren voor de realisatie van de buiten toe worden verplaatst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Tram 51 verlaat de halte Zonnestein op 30 september 2018


Komt u op onze informatieavond? Op dinsdagavond 27 november 2018 organiseren wij hier een informatieavond over. Ook praten wij u graag bij over de verdere planning van het project en de veranderingen in het openbaar vervoer voor als lijn 51, in zijn huidige vorm, vanaf 3 maart 2019 stopt met rijden. U bent van harte welkom op dinsdag 27 november van 18.30 tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen. Vervoerregio Amsterdam is ook aanwezig voor vragen over het Amsterdamse OV-netwerk en het project Uithoornlijn. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langskomen wanneer het u het beste uitkomt.

Mocht u op 27 november niet kunnen, na de informatiebijeenkomst is alle informatie te vinden in Amstelveen InZicht. Ook komt er een terugblik van deze avond op onze website. In februari vindt er weer een nieuwe bijeenkomst plaats voor de werkzaamheden die vanaf maart bij de Sportlaan/Amstelveen Zuid starten. Omwonenden ontvangen circa twee weken van tevoren een uitnodiging per post. Maar ook via deze weg nodigen we u alvast van harte uit om langs te komen op onze informatieavond: dinsdag 27 november van 18.30 tot 21.00 uur in wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen. Aanmelden is niet nodig. U kunt tussen 18.30 en 21.00 uur binnenlopen voor informatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De tram 5 rijdt op de Beneluxbaan in september 2018. De route tussen Amstelveen en het Leidseplein blijft gelijk. Vanaf het Leidseplein rijdt de tram via de Marnixstraat en Nassaukade naar de Westergasfabriek


Wat kunt u verwachten aan informatie? Centraal staan de grootschalige, voorbereidende werkzaamheden die begin 2019 plaatsvinden in het gebied rondom de halte Sportlaan: het naar buiten toe verplaatsen van de Beneluxbaan. Wat is de precieze planning hiervan en welke hinder geeft dit? Daar praten wij u graag over bij, evenals over de verdere planning van het project (met focus op Amstelveen Zuid) en de veranderingen in het openbaar vervoer voor als lijn 51, in zijn huidige vorm, vanaf 3 maart 2019 stopt met rijden. Medewerker van Vervoerregio Amsterdam is ook aanwezig voor vragen over het Amsterdamse OV-netwerk en het project Uithoornlijn.

Kunt u op 27 november niet langskomen? Na de informatieavond is alle informatie te vinden in Amstelveen InZicht. Ook komt er een terugblik van deze avond op onze website. In februari 2019 vindt er weer een nieuwe bijeenkomst plaats voor de werkzaamheden die vanaf maart bij de Sportlaan/Amstelveen Zuid starten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.