Bijgewerkt: 5 maart 2024

Inflatie omhoog door duurdere voeding

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS / Wikipedia
09-11-2007

De inflatie is in oktober 2007 uitgekomen op 1,6 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in september. Zo blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De stijging is vooral toe te schrijven aan hogere prijzen van voeding. Volgens de raming van Eurostat komt de inflatie in de eurozone in oktober uit op 2,6 procent. De Nederlandse inflatie ligt daar dus fors onder- meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in haar persbericht.

Euro Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

In de schaduw van de euro


Voedingsmiddelen en brandstoffen duurder

Voedingsmiddelen verhoogden de inflatie met bijna 0,2 procentpunt. Brood, melkproducten en verse groenten waren 6 tot 7 procent duurder dan een jaar eerder.

De hogere brandstofprijzen droegen voor 0,1 procentpunt bij aan de toename van de inflatie. Gemiddeld lagen de brandstofprijzen 9,6 procent hoger dan een jaar geleden.

Inflatie in de eurozone stijgt nog sterker

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in oktober ook gestegen naar 1,6 procent. In september was dat nog 1,3 procent. Volgens de raming van Eurostat komt de inflatie van de eurozone in oktober uit op 2,6 procent. Dit is 0,5 procentpunt hoger dan in september. De inflatie in Nederland lag in oktober dus 1,0 procentpunt lager dan gemiddeld in de eurozone.

Wat is inflatie?

De inflatie (waardevermindering van het geld) wordt gemeten als de groei van de geldvoorraad in een economie, zonder een evenredige verhoging van de levering van goederen en de diensten. Dit resulteert in een stijging van het algemene prijsniveau zoals die tegen een standaardniveau van koopkracht wordt gemeten.

Effecten

Een inflatie van 2 of 3 procent per jaar wordt als acceptabel beschouwd. Een product dat dit jaar 100 euro kost, zal volgend jaar 102 tot 103 euro kosten. Als de lonen gelijk met de inflatie stijgen, blijft de koopkracht gelijk.

Anders stijgt of daalt de koopkracht. Het handhaven van een lage inflatie is een belangrijk doel van de instantie (regering of centrale bank) die het uitgeven van geld beheert, en daarmee het monetair beleid voert. In Europa is dat de Europese Centrale Bank (ECB).

Deflatie

Deflatie of waardevermeerdering van het geld is in de economie het verschijnsel dat het algemeen prijsniveau daalt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.