Bijgewerkt: 27 september 2022

In september 2020 waren 413.000 mensen werkloos in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
15-10-2020

In september 2020 waren 413.000 mensen werkloos in Nederland, dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met augustus daalde de werkloosheid en is de stijging van de afgelopen maanden afgevlakt. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 3.000 werklozen per maand bij.

In juni tot en met augustus steeg het aantal werklozen nog met gemiddeld 32.000 per maand en was het werkloosheidspercentage gestegen naar 4,6. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden ook licht toe, met gemiddeld 2.000 per maand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind september 278.000 lopende WW-uitkeringen.

De beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5.000 mensen per maand. Hiermee is het aantal mensen op de arbeidsmarkt met 9,3 miljoen op een vergelijkbaar niveau als in de eerste drie maanden van 2020. 4,2 miljoen mensen hadden in september om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 1.000 per maand gedaald.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Stromen tussen arbeidsposities (voorlopige cijfers) seizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerder, september 2020


Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, werkloos. Met 413.000 werklozen in september was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In augustus was dat 4,6 procent (426.000). Tussen maart en augustus nam de werkloosheid nog maandelijks toe.

UWV: Opnieuw een daling van het aantal WW-uitkeringen. Net als in augustus daalde ook in september het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV verstrekte eind september 278.000 WW-uitkeringen, ruim 13.000 minder dan eind augustus (292.000 WW-uitkeringen). In bijna elke sector is het aantal WW-uitkeringen gedaald. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-17,6 procent).

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen. In september werden er gemiddeld 6,2 duizend nieuwe WW-uitkeringen per week verstrekt. Dat is een afname van 13,2 procent ten opzichte van augustus (gemiddeld 7,1 duizend per week). Van maart t/m juli in 2020 lag de instroom door de coronacrisis fors hoger dan in 2019. Deze trend heeft zich niet doorgezet. In augustus en september was de gemiddelde instroom per week slechts iets hoger dan een jaar eerder.

Meer mensen vanuit werkloosheid aan het werk. De toename van het aantal werklozen en het aantal mensen met werk in de afgelopen drie maanden is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien. In september waren 413.000 mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juni, waren er 404.000 werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 9 duizend toe (gemiddeld 3.000 per maand). Dit kwam vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan dat er mensen stopten met zoeken naar een baan (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo groeide de werkloosheid hierdoor met 44.000 mensen in de afgelopen drie maanden.

Het aantal werklozen die een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) was hoger dan het aantal werkenden die werkloos werden (van werkenden naar werkloos). Hierdoor daalde de werkloosheid per saldo met 36.000 personen. Hiermee is dit saldo voor het eerst sinds maart dit jaar weer negatief. Het aantal mensen met werk nam tussen juni en september ook licht toe, met 5.000. Dit komt met name doordat in deze periode meer werklozen werk vonden (van werkloos naar werkzaam), dan werkenden een baan verloren (van werkzaam naar werkloos).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.