Bijgewerkt: 29 november 2023

In juli 2022 overleden naar schatting 3.200 mensen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-08-2022

In de laatste week van juli (week 30, 25 juli tot en met 31 juli 2022) overleden naar schatting 3.200 mensen in Nederland. Dat zijn er net iets meer dan in de week ervoor (3.144) en meer dan verwacht voor deze periode. In heel juli overleden ongeveer 1350 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 80-plussers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over juli gaan over vier weken, week 27 tot en met week 30 (4 tot en met 31 juli 2022). In elk van deze weken lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In juni was er eveneens in alle weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld 225 mensen meer dan verwacht, in juli is dat toegenomen tot 340.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Overledenen per week tussen 2020 en 2022


Sterfte in juli vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht. De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 30 ongeveer gelijk aan de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting ook ongeveer gelijk. Er overleden ruim 1.250 Wlz-zorggebruikers en 1.950 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, er was oversterfte.

In heel juli overleden 800 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In alle weken van juli was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in juli ongeveer 550 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier, behalve in week 30, iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties.

Hogere sterfte in juli vooral bij 80-plussers. De sterfte onder 80-plussers nam in week 30 verder toe: er overleden naar schatting ruim 1.800 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer 300 meer dan verwacht voor deze periode. In heel juli overleden 900 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In alle weken van juli was er oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 30 naar schatting 970 mensen, 100 meer dan verwacht. In heel juli overleden naar schatting 350 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in drie van de vier weken was er oversterfte. De sterfte was onder mensen jonger dan 65 jaar in week 30 naar schatting 400, iets meer dan verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in juli ruim 100 meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Alleen in week 28 was er sprake van oversterfte.

Sterfte aan COVID-19 tot en met maart bekend. De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met maart 2022 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 43.245 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met maart 2022. Naast de coronapandemie is er vanaf half maart 13 weken lang een griepepidemie in Nederland geweest (RIVM).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.