Bijgewerkt: 22 september 2023

In de laatste week van maart 2022 overleden naar schatting 3.600 mensen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
04-04-2022

In de laatste week van maart (week 12, 21 tot en met 27 maart 2022) overleden naar schatting 3.600 mensen. Dat zijn er iets meer dan in de week ervoor overleden (3567) en ongeveer 400 meer dan verwacht. In heel maart overleden ongeveer 500 meer mensen dan verwacht. De sterfte was vooral hoger onder Wet langdurige zorg (Wlz)-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week

De sterftecijfers over maart gaan over de afgelopen vier weken, week 9 tot en met 12 (28 februari tot en met 27 maart 2022). Sinds week 10 ligt het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake is van oversterfte. Daarvoor lag de sterfte acht weken onder de verwachte sterfte. Gemiddeld overleden in maart per week ruim 100 meer mensen dan verwacht, in februari overleden wekelijks gemiddeld bijna 150 mensen minder dan verwacht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

In april 2016 werd het Crematorion op begraafplaats Zorgvlied geopend. Met de realisatie van het Crematorion ging een jarenlange gekoesterde wens van vele klanten, om op Zorgvlied te kunnen cremeren in vervulling


Sterfte in maart vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht. De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting in week 12 ongeveer gelijk aan het aantal overledenen in de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking nam wel toe. Er overleden ruim 1.400 Wlz-zorggebruikers (200 meer dan verwacht) en 2.200 mensen van de overige bevolking (200 meer dan verwacht). In heel maart overleden bijna 350 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. De sterfte onder de overige bevolking was in maart 2022 bijna 200 meer dan de verwachte sterfte.

Hogere sterfte in maart vooral bij 65-plussers. De sterfte onder 80-plussers nam in week 12 verder toe: er overleden naar schatting 2.100 mensen van 80 jaar of ouder in Nederland. Dat zijn er 250 meer dan verwacht voor deze periode. In heel maart overleden bijna 200 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 12 naar schatting 1.100 mensen, ongeveer 150 meer dan verwacht. Voor de tweede week op rij is er sprake van lichte oversterfte in deze leeftijdsgroep. In heel maart overleden ongeveer 250 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 12 naar schatting 400, ongeveer evenveel als verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in maart ongeveer 50 meer dan de verwachte sterfte voor die maand.

Sterfte aan COVID-19 tot en met december 2021 bekend. De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met december 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 39 552 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met december 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.