Bijgewerkt: 19 april 2024

ICC-rechters vaardigen arrestatiebevel uit tegen Vladimir Poetin

Nieuws -> Informatief

Bron: Internationaal Strafhof
17-03-2023

Vandaag, 17 maart 2023, heeft Kamer van vooronderzoek II van het Internationaal Strafhof ("ICC" of "het Hof") arrestatiebevelen uitgevaardigd voor twee personen in het kader van de situatie in Oekraïne: de heer Vladimir Vladimirovich Poetin en mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2023)

Vladimir Vladimirovich Putin op 17 november 2021 tijdens het Interregionaal Samenwerkingsforum Rusland-Oezbekistan in Moskou, Rusland

De heer Vladimir Vladimirovitsj Poetin, geboren op 7 oktober 1952, president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaad van de onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en de onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (volgens artikel 8(2)(a)(vii) en 8(2)(b)(viii) van het Statuut van Rome). De misdaden zouden in ieder geval vanaf 24 februari 2022 zijn gepleegd in het door Oekraïne bezette gebied.

Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de heer Poetin individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de bovengenoemde misdrijven, (i) omdat hij de feiten rechtstreeks, samen met anderen heeft gepleegd en/of via anderen (artikel 25(3)(a) van het Statuut van Rome), en (ii) voor zijn falen om naar behoren controle uit te oefenen over civiele en militaire ondergeschikten die de daden hebben gepleegd, of toestemming hebben gegeven voor hun opdracht, en die onder zijn effectieve leiding stonden autoriteit en controle, krachtens superieure verantwoordelijkheid (artikel 28(b) van het Statuut van Rome).

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2023)

Maria Alexeyevna Lvova-Belova ( Rus : Мария Алексеевна Львова-Белова ; geboren 25 oktober 1984) is een Russische publieke figuur en politicus, die momenteel de presidentiële commissaris voor kinderrechten in Rusland is

Mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova, geboren op 25 oktober 1984, commissaris voor kinderrechten in het kabinet van de president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaad van de onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en de onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (onder artikel 8(2)(a)(vii) en 8(2)(b)(viii) van het Statuut van Rome). De misdaden zouden in ieder geval vanaf 24 februari 2022 zijn gepleegd in het door Oekraïne bezette gebied. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat mevrouw Lvova-Belova individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de bovengenoemde misdrijven, omdat zij de feiten rechtstreeks, samen met anderen en/of via andere (artikel 25(3)(a) van het Statuut van Rome).Kamer van vooronderzoek II was op basis van de verzoeken van de Aanklager van 22 februari 2023 van oordeel dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat elke verdachte verantwoordelijkheid draagt voor de oorlogsmisdaad van onrechtmatige deportatie van bevolking en die van onrechtmatige overbrenging van bevolking uit bezette gebieden van Oekraïne aan de Russische Federatie, ten nadele van Oekraïense kinderen.

De Kamer was van mening dat de bevelschriften geheim zijn om slachtoffers en getuigen te beschermen en ook om het onderzoek veilig te stellen. Desalniettemin, indachtig het feit dat het gedrag dat in de huidige situatie wordt aangepakt naar verluidt voortduurt en dat de publieke bekendheid met de aanhoudingsbevelen kan bijdragen aan het voorkomen van verdere misdaden, was de Kamer van mening dat het in het belang van de gerechtigheid is om de Griffie te machtigen om het bestaan van de aanhoudingsbevelen, de naam van de verdachten, de misdaden waarvoor de aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd en de door de Kamer vastgestelde wijzen van aansprakelijkheid openbaar te maken. Bovengenoemde aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd naar aanleiding van de op 22 februari 2023 door het Openbaar Ministerie ingediende verzoeken.

Het Internationaal Strafhof (ICC = International Criminal Court) is een intergouvernementele organisatie en internationaal tribunaal gevestigd in Den Haag, Nederland. Het is het eerste en enige permanente internationale gerechtshof dat bevoegd is om personen te vervolgen voor de internationale misdaden genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en de misdaad van agressie. Het onderscheidt zich van het Internationaal Gerechtshof, een orgaan van de Verenigde Naties dat geschillen tussen staten behandelt. Hoewel het ICC wordt geprezen als een belangrijke stap in de richting van gerechtigheid en als een innovatie op het gebied van internationaal recht en mensenrechten, heeft het ICC te maken gehad met een aantal kritieken van regeringen en het maatschappelijk middenveld, waaronder bezwaren tegen zijn jurisdictie, beschuldigingen van vooringenomenheid, Eurocentrisme en racisme, twijfels over de eerlijkheid van de procedures voor de selectie van zaken en processen, en twijfels over de doeltreffendheid ervan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.