Bijgewerkt: 18 juni 2024

Huurders in commerciële sector tegen extra huurverhoging

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
09-09-2015

De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP), doen een oproep aan de Tweede Kamer om commerciële verhuurders die sociale huurwoningen aanbieden niet de ruimte te geven de huren extra te verhogen. De huurdersplatforms maken zich ernstig zorgen over een huurexplosie in de commerciële huursector. Minister Blok wil deze verhuurders toestaan om 2,5 procent boven inflatie te vragen, waar corporaties de huren gemiddeld 1 procent boven inflatie mogen verhogen vanaf volgend jaar. Het GPHP schaart zich met deze oproep achter de campagne ‘Meer huur voor minder huis’ van de Nederlandse Woonbond.

Het GPHP (waarbij de huurdersplatforms van Amvest, Bouwinvest, CBRE, Delta Lloyd en Vesteda zijn aangesloten) vertegenwoordigt de belangen van huurders in woningen van institutionele beleggers. Het platform is van mening, dat de minister te veel oog heeft voor het rendement van beleggers en te weinig voor het huurdersbelang. De Woonbond publiceerde vorige week een rapport, waaruit bleek dat sociale huurwoningen in bezit van commerciële verhuurders zoals particulieren of beleggers, gemiddeld 10% duurder zijn dan sociale huurwoningen bij corporaties. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de woningen er gemiddeld 10% slechter.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Stef Blok, (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Met zijn plannen wijkt Blok af van het sociale huurakkoord tussen corporatiekoepel Aedes en de Nederlandse Woonbond. Om een einde te maken aan de forse huurstijgingen van de afgelopen jaren spraken zij een maximaal toegestane huurstijging voor sociale huurwoningen af van gemiddeld 1% boven inflatie. De huurdersorganisaties geven ook aan, dat de vereniging van institutionele beleggers (IVBN) op deze manier beloond wordt voor een oncoöperatieve opstelling. IVBN zat niet aan tafel, omdat ze bij eerdere gesprekken over het matigen van de huurstijgingen elke voorstel blokkeerden. Dat Blok beleggers nu een status aparte geeft door ze hogere huurstijgingen te gunnen, ziet de GPHP als een ‘premie op slecht gedrag’.

Voor een sociale huurwoning bij een commerciële verhuurder betaalt een huurders gemiddeld 549 euro, 54 euro meer dan bij een corporatie. De kwaliteit is, volgens het woningwaarderingsstelsel, dat de maximum prijs bepaalt, juist gemiddeld 11 punten minder waard. Dit komt neer op een maximale prijs van 56 euro minder. De Woonbond spreekt van een “meer voor minder-gat”, dat 110 euro in de maand bedraagt. De bond lanceerde de actiesite www.meerbetalenvoorminder.nl, waar huurders de politiek kunnen oproepen om deze scheve verhoudingen niet nog verder te vergroten. Binnenkort debatteert de Kamer over het voorstel van Blok.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.