Bijgewerkt: 18 mei 2024

Huisvesting van 10.000 vergunninghouders is de taak van de gemeenten

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen
05-04-2017

Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. Dat heeft staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op 5 april 2017 bekend gemaakt. De taakstelling is lager dan de eerdere prognose en veel lager dan in voorgaande periodes. Dit komt, doordat er minder asielvergunningen worden verleend. Dit is een gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling van de instroom. De verwachte taakstelling voor de eerste helft van 2018 is 6.000.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Klaas Dijkhoff (VVD) staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


Door inspanningen van gemeenten en woningcorporaties zijn de achterstanden op de taakstellingen uit voorgaande jaren inmiddels veel kleiner geworden. Voor het eerste half jaar van 2017 is de taakstelling 13.000. De uitvoering hiervan ligt op schema. Staatssecretaris Dijkhoff: “Gemeenten en woningcorporaties hebben de afgelopen periode hun beste beentje voorgezet. Dat heeft tot resultaat geleid. Daar heb ik veel waardering voor”.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen, dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel vergunninghouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente.

Vergunninghouders in Amstelveen. In een brief (pdf 2 pagina’s) aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op 14 februari 2017 schreef Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen van de gemeente Amstelveen het volgende over de stand van zaken in verband met de huisvesting van vergunninghouders: 'In 2016 bedroeg de totale taakstelling voor Amstelveen 221 personen. Hiervan zijn er inmiddels 132 gehuisvest. De achterstand bedraagt op dit moment 89 personen. Amstelveen blijft verzoeken om gezinnen te huisvesten, maar het COA bepaalt welke vergunninghouder door welke gemeente moet worden opgevangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen


De taakstelling voor de eerste helft van 2017 bedraagt 67 personen, schatting is dat daar de tweede helft van 2017 90 personen bijkomen. Daarnaast geldt de achterstand van 89 personen. Verder is de verwachting, dat er 104 zogenoemde nareizigers (familieleden van al gehuisveste vergunninghouders) komen. Dit komt neer op in totaal 142 vergunninghouders die gehuisvest moeten worden. Uiteindelijke schatting van (wooncorporatie) Eigen Haard is, dat er 78 nieuwe woningen nodig zijn in 2017 (op basis van 1,8 persoon per woning).'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.