Bijgewerkt: 25 juni 2024

Hoge winstmarge van banken uit de portemonnee van huiseigenaren

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
19-04-2013

De hoge winstmarge die banken maken op hypotheken, komt rechtstreeks uit de portemonnee van huiseigenaren. Zij betalen vanaf 2009 fors meer aan rente voor hun hypotheek. Hiermee bevestigt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de klacht van Vereniging Eigen Huis, dat er forse winsten worden gemaakt op hypotheken. De winstmarges zijn zelfs historisch hoog. Dat stelt Vereniging Eigen huis naar aanleiding van het op 18 april 2013 verschenen rapport 'Concurrentie op de hypotheekmarkt' van de Autoriteit Consument & Markt.

Met deze extra opbrengsten versterken banken hun financiële fundamenten ten koste van consumenten. Vereniging Eigen Huis vindt dit onacceptabel, juist in de tijd, dat steeds meer huiseigenaren te maken krijgen met hypotheken die onder water staan, dalende huizenprijzen, toenemende betalingsproblemen en gedwongen verkopen.

De hoge hypotheekrente verergert ook de problemen op de woningmarkt. Hypotheken worden hierdoor extra duur. Vereniging Eigen Huis vindt dit onacceptabel en vraagt de overheid nadrukkelijk om in te grijpen en een maximum te stellen aan de winstmarges op hypotheken. De vereniging zal in een brief aan het Kabinet en de Tweede Kamer daartoe oproepen.

Onduidelijkheid over hoogte winstmarges

Hoewel de conclusie in het ACM-rapport onomstreden is, dat de marges historisch hoog zijn, bestaat er veel onduidelijkheid over de precieze hoogte van de winstmarges. In het rapport zijn de winstmarges vanaf het begin van de meetperiode opeens tot 1 procentpunt lager dan in de Sectorstudie van de NMa uit 2011.

Dat is ongeloofwaardig, omdat het hier om dezelfde meetperiode gaat (vanaf 2004) en omdat van extra kostenopslagen die banken sinds de crisis aan hun klanten doorberekenen, zoals het effect van de Basel III-regels en de risico-opslag voor wanbetaling, toen nog geen sprake was.

waterhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Steeds meer huiseigenaren krijgen problemen met hypotheken die onder water staan, met dalende huizenprijzen, toenemende betalingsproblemen en gedwongen huisverkopen


Verder wil het rapport van de ACM doen geloven dat banken al sinds 2004 forse verliezen hebben geleden op hun hypotheekportefeuille. Ook dit vindt Vereniging Eigen Huis ongeloofwaardig. De vereniging vindt het daarom, dat een deskundige derde partij een second opinion moete geven over beide onderzoeken naar de Nederlandse hypotheekmarkt.

Geen marktwerking: politiek moet ingrijpen!

De ACM concludeert terecht, dat er de afgelopen jaren nauwelijks sprake is geweest van nieuwe hypotheekaanbieders en kondigt vandaag een onderzoek aan naar mogelijke toetredingsbelemmeringen. Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: "Wat in het ACM-rapport ontbreekt is een remedie.

Het aankondigen van een vervolgonderzoek naar concurrentie is niet genoeg. De overheid moet nu ingrijpen. Dat kan met nieuwe regels die een maximum stellen aan de winstmarge op de hypotheekrente. Iedere maand vertraging betekent tot honderden euro's bruto aan extra hypotheeklast voor huiseigenaren en miljoenen aan hypotheekrenteaftrek. Verlaging van de rente betekent een impuls kopers, voor de bouw en voor de Nederlandse economie."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.