Bijgewerkt: 14 juli 2024

Hoeft niet meer naar het politiebureau voor aangifte gestolen auto

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
23-05-2014

Als je auto gestolen wordt, hoef je niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie gaat beter samenwerken met verzekeraars, waardoor één telefoontje genoeg is om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden. Gevolg is, dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. Dit betekent, dat de eigenaar van een gestolen voertuig niet langer dan nodig aansprakelijk is en dat de pakkans van de dieven vergroot wordt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Als je auto gestolen wordt, hoef je niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen


Hierover heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vanmiddag afspraken gemaakt met de nationale politie, de RDW (Rijksdienst Wegverkeer), het Verbond voor Verzekeraars, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Dit gebeurde in het Louwmanmuseum in Den Haag, waar werd stilgestaan bij 20 jaar publiek-private samenwerking bij de aanpak van voertuigcriminaliteit.

Het nieuwe proces wordt sinds februari 2013 getest in de politie eenheid Oost Brabant. Met succes, want aan het eind van de pilot bleek, dat ruim 90 % van de gestolen auto’s binnen 2 uur gesignaleerd waren. Daarnaast leidt dit tot minder administratieve lasten voor de politie, omdat er niet langer aangifte op het bureau hoeft te worden gedaan.

Minister Opstelten: “Publiek-private samenwerking is essentieel om het aantal autodiefstallen te verminderen. Deze afspraak is daar bij uitstek een goed voorbeeld van. Het is daarom extra mooi dat dit convenant uitgerekend op deze dag wordt ondertekend.” Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik: “Dit proces levert voor de politie heel veel op. Door deze wijze van afhandeling van aangiftes, wordt de dienstverlening naar de burger aanzienlijk beter. Bijkomend voordeel is politiemensen kunnen worden vrijgemaakt voor andere dringende zaken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.