Bijgewerkt: 21 september 2023

Historisch moment voor podiumorganisaties in de pop

Nieuws -> Informatief

Bron: P60
27-11-2008

Voor het eerst in zijn bestaan heeft de popsector een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In de afgelopen jaren hebben poppodia veel nieuw- en verbouw gerealiseerd en hun activiteiten uitgebreid. De Nederlandse poppodia en festivals professionaliseren en nu zijn de arbeidsvoorwaarden aan de beurt: de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en FNV Kunsten, Informatie, Entertainment en Media (FNV KIEM) hebben een eerste cao voor de poppodia en -festivals (cao NPF) gesloten die op 1 januari 2009 rechtsgeldig zal zijn.

In de cao NPF zijn o.a. branche specifieke afspraken gemaakt over contractvormen, arbeidsduur, werktijden, arbeidspatronen, werken op zon- en feestdagen, pauzeregelingen, gebroken diensten, etc.

 “Dit is een enorme stap in de professionalisering van de popsector”, zo stelt Geert van Itallie voorzitter van de WNPF. “Hier wordt al bijna 10 jaar over gesproken, de afgelopen anderhalf jaar is er veel overleg geweest en hard gewerkt met FNV KIEM. De daadwerkelijke onderhandelingen zijn het laatste half jaar goed verlopen. Het resultaat mag er zijn.”

Frans de Haan, onderhandelaar FNV KIEM: “De poppodia en -festivals kennen nu onderling nog heel verschillende arbeidsvoorwaarden. Bij een zichzelf serieus nemende sector hoort een cao. Deze cao past bij een popsector die zichzelf serieus neemt.”

De cao NPF is een kader cao die veel mogelijkheden laat aan de cultureel ondernemer en de OR van de desbetreffende organisatie. FNV KIEM en de WNPF willen de komende anderhalf jaar gebruiken om tot een eenduidig systeem van functiewaardering en salariëring te komen en dit in de cao opnemen. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een op de sector toegesneden loon- en functiegebouw zijn al gezet. In de cao NPF zijn (nog) geen bepalingen opgenomen over een pensioenregeling. Besloten is eerst een loon- en functiegebouw te realiseren.

De WNPF is de werkgeversvereniging (en deelverzameling) van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Bij de WNPF zijn op dit moment 13 poppodia aangesloten. Bij deze podia werken de meeste betaalde krachten van de poppodium sector. De verwachting is dat komende jaren meer podia en festivals zich aan zullen sluiten.

FNV KIEM is een professionele vakbond die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van hun werk en inkomen. Leden van FNV KIEM zijn werknemers en/of kleine zelfstandigen die werkzaam zijn in de grafische, audiovisuele, podium- of beeldende kunsten sector.

De onderhandelingsdelegaties bestonden uit:

FNV KIEM

Frans de Haan (sector bestuurder FNV-KIEM), Derk Logeman (vice voorzitter OR, Paradiso, Amsterdam), Mark Heemsbergen (voorzitter OR, Melkweg, Amsterdam), Joris Holter (voorzitter OR, Doornroosje, Nijmegen)

WNPF

Geert van Itallie (voorzitter en adjunct directeur Paradiso, Amsterdam), Toine Tax (directeur bestuurder Doornroosje, Nijmegen; dagelijks bestuurslid VNPF), Lilian van Gool (hoofd P&O 013, Tilburg), Berend Schans (directeur VNPF).

LEDEN VAN DE WNPF ZIJN:

013, Tilburg

Atak, Enschede

Burgerweeshuis, Deventer

Doornroosje, Nijmegen

Melkweg, Amsterdam

Merleyn, Nijmegen

Mezz, Breda

P60, Amstelveen

Paradiso, Amsterdam

Poppodium Alkmaar, Alkmaar

Simplon, Groningen

Vera, Groningen

W2, ‘s-HertogenboschAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.