Bijgewerkt: 4 december 2021

Het wijkblad de Gondelkoerier editie maart 2018 is online

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming
03-03-2018

Jan Demming redactielid van het wijkblad de Gondelkoerier meldt, dat de krant van maart 2018 is online (pdf 24 pagina's) verschenen. De gedrukte versie van de Gondelkoerier is verkrijgbaar in ontmoetingscentrum 'De Meent', Orion 3 in Middenhoven. In beide gevallen wenst de redactie van de Gondelkoerier u veel leesplezier.

Gondelkoerier is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk, dat onder auspiciën van het Wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven wordt uitgegeven. Het wijkblad verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 6.500 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid.  De inhoud omvat nieuws en informatie over wijkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Winkelcentrum Middenhoven in november 2017Jan Demming schrijft in het voorwoord: 'De redactie had drie pagina’s gereserveerd om in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart u de plannen en beloften van politiek Amstelveen voor te leggen. Daar moest dan wel een eenmalige advertentie tegenover staan. De meeste politieke partijen bleken echter dermate weinig belangstelling te hebben om zich in deze wijkkrant te profileren, dat we besloten om de bedoelde pagina’s voor ander nieuws te gebruiken.

Er lijken veranderingen te komen in het openbaar vervoer in en rond Amstelveen en zeker ook in onze wijken. Het gaat daarbij om verbeteringen in de routes en rijtijden van zowel bus 174 als bus 199. Bovendien ziet het er naar uit dat ook de halte Poortwachter weer in ere wordt hersteld (zie onder Flitsen uit het Nieuws 1). Na deze maatregelen zal bekeken worden of Waardhuizen opnieuw door een bus(je) kan worden aangedaan.

Met betrekking tot de werkzaamheden in winkelcentrum Middenhoven moeten we u opnieuw het nieuws schuldig blijven. Eigenaar Hoorne Vastgoed geeft geen informatie aan deze krant en daarmee ook niet aan de omwonenden en bezoekers van het centrum. Transparantie is dan wel een vaak genoemd woord, maar wordt lang niet altijd toegepast. Via via vernamen we wel dat de slijter uit Waardhuizen per 1 april 2018 zijn intrek zal nemen op de plek tussen de bloemist en de groentezaak. De redactie wenst u veel leesplezier met deze wijkkrant. Tot juni.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.