Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Het succesvol Zing'es project is veiliggesteld voor komende drie jaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Muziek- en Dansschool Amstelveen
24-11-2014

Uniek convenant ondertekening door Rotary Amstelveen, schoolbesturen basisonderwijs en Muziek- en Dansschool Amstelveen

De afgelopen twee jaar hebben 19 Amstelveense basisscholen kosteloos kunnen deelnemen aan het Zing’es project, verzorgd door Muziek- en Dansschool Amstelveen (MDA). Dit project kwam tot stand op initiatief van de Rotaryclub Amstelveen en met financiële steun van de Rotary, de gemeente Amstelveen en een aantal plaatselijke fondsen. Na deze startperiode van twee jaar, waarbij zo goed als de gehele Amstelveense schooljeugd is bereikt, krijgt dit succesvolle project een vervolg, zodat er wat zingen betreft een doorlopende lijn ontstaat door de hele schoolloopbaan. Op vrijdag 21 november vond de feestelijke ondertekening plaats van een uniek convenant tussen Rotary Amstelveen, Amstelwijs, Onderwijsgroep Amstelland en Muziek- en Dansschool Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Muziekschool Amstelveen - 2014)

Jantien Westerveld, directeur Muziek- en Dansschool Amstelveen en de leden van Rotary Amstelveen, Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland tekenen het convenant en de scholieren kijken toe


Voor de basisscholen betekent deze driejarige afspraak dat elk jaar een periode lang in de groepen 3 – 5 – 7 het zingen centraal staat. MDA-docenten verzorgen in die periode drie gastlessen op de scholen, deze ontvangen het liedmateriaal digitaal en de leerlingen geven voor hun ouders een uitvoering in de theaterzaal van de muziekschool. Leerlingen bereiken met zingen allerlei muzikale en persoonsvormende doelen. Voor leerkrachten biedt het project de gelegenheid om tips en ideeën van een professionele gastdocent op te doen voor het zingen met hun klas. Voor ouders is het een feest om hun kind in een uitvoering mee te maken en hierdoor vaak minder bekende talanten van hun kind te ervaren.

De Rotary en Gemeente hebben voor een impuls gezorgd, het is aan MDA en het basisonderwijs om voor het vervolg te zorgen. Kosteloos deelnemen – zoals tijdens de startperiode het geval was – is daarmee niet meer mogelijk. Wel worden de kosten voor deelname gefaseerd ingevoerd waardoor scholen het 1e jaar € 200, het 2e jaar € 250 en het 3e jaar € 295,- betalen. De Rotary doet daarnaast alle scholen die deelnemen aan het convenant een uniek aanbod: iedere school kan een tegemoetkoming ontvangen van € 500 voor het aanschaffen van instrumenten voor muziekonderwijs. MDA verzorgt hierbij kosteloos workshops, waarbij het gebruik van deze instrumenten wordt behandeld. De convenantpartners hebben het volste vertrouwen dat de continuïteit van een succesvolle impuls voor het Amstelveense muziekonderwijs aan basisscholieren hiermee voor drie jaar verzekerd is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.