Bijgewerkt: 29 februari 2024

Het proefproject Alcoholmeter is met 1 jaar verlengd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-12-2017

De ervaringen van de eerste deelnemers aan de proefproject Alcoholmeter zijn positief, ze voelen zich fitter en geven aan dat de relatie thuis met partner en kinderen beter is. Ze zijn zich bewuster geworden van hun alcoholgebruik en de gevolgen ervan voor hun omgeving. In januari dit jaar is in de politie-eenheden Oost-Nederland en Rotterdam gestart met de pilot Alcoholmeter.

De Alcoholmeter, een enkelband, wordt gedragen in combinatie met reclasseringstoezicht, zodat inzicht is in alcoholgebruik, de wisselwerking tussen agressie en alcohol en begeleiden op maat van mensen met een alcoholprobleem. Daarvoor controleert de Alcoholmeter 24/7 of de drager alcohol heeft gedronken. Verder draagt de Alcoholmeter bij aan een gedragsverandering om af te zien van alcohol. Hierdoor worden er minder geweldsdelicten onder invloed gepleegd. Op dit moment wordt tussen de 26% en 43% van al het geweld in Nederland onder invloed van alcohol gepleegd.Eerste deelnemers zijn positief over effect. Deelnemers bevestigen de voordelen van de Alcoholmeter. Zo hoeven ze hun werk, of dagbesteding niet te onderbreken, omdat ze niet meer twee keer per week naar de reclassering, of kliniek hoeven om urine in te leveren. Bijkomend voordeel hiervan is, dat deelnemers hun oude netwerk van bekenden niet meer tegenkomen. Dat maakt het makkelijker om niet terug te vallen in oud gedrag. Verschillende deelnemers hebben zelfs gevraagd of ze de Alcoholmeter langer mochten dragen. Gezien de eerste ervaringen en mogelijkheden van de Alcoholmeter wordt het proefproject per 1 januari 2018 met één jaar verlengd. Bovendien wordt de doelgroep uitgebreid in de twee huidige pilotregio’s. Naast personen met een alcoholverbod kunnen ook mensen die onder toezicht van de reclassering staan met verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik deelnemen aan de pilot. De Alcoholmeter is een nieuw middel om binnen het strafrecht te werken aan een gedragsverandering op het gebied van alcoholgebruik. Hierdoor kunnen de sancties effectiever en meer betekenisvol zijn. De kans op herhaling van het geweld wordt verminderd. Zo draagt het bij aan het terugdringen van geweld onder invloed en maatschappelijke overlast. Deelnemer proefproject: 'Het is even twee dagen wennen, maar daarna voel je niet eens meer, dat hij om je enkel zit. Ik voel me fysiek beter.'

Uitgebreide screening. Op dit moment hebben er 23 personen deelgenomen aan het proefproject. Vanwege strenge selectiecriteria is het aantal deelnemers lager uitgevallen dan vooraf verwacht (100). Niet iedereen komt  in aanmerking om deel te nemen aan de pilot. Er vindt vooraf een zeer uitgebreide en zorgvuldige screening plaats. Personen met een alcoholafhankelijkheid vallen af, omdat zij een intensievere soms klinische behandeling nodig hebben. Mensen die naast een alcohol- ook een drugsverbod als bijzondere voorwaarde hebben, kunnen niet deelnemen omdat zij voor het drugsverbod reeds urinecontroles moeten uitvoeren bij de reclassering.

Verder hebben deelnemers een vaste woon- of verblijfsplaats in de pilotregio nodig in verband met de modem en tot slot moet de rechter het advies van reclassering om de Alcoholmeter te dragen honoreren. Het bleek daarnaast veel tijd te kosten om alle betrokkenen van de reclassering, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en advocatuur bekend te maken met een nieuw middel zoals de Alcoholmeter. Naast de 23 deelnemers zijn er 38 personen in beeld geweest voor de deelname aan de pilot, maar om één van bovenstaande redenen afgevallen.

Maatschappelijke schade. Overmatig drankgebruik komt veelvuldig voor bij vandalisme, uitgaansgeweld, openlijke geweldpleging, voetbalhooliganisme, huiselijk geweld en rijden onder invloed. Zo veroorzaakt drankmisbruik jaarlijks meer dan drie miljard euro aan maatschappelijke schade. Het beperken van de schade en het geweld onder invloed is een speerpunt van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie, Politie en reclassering. Zo is er de mogelijkheid een alcoholverbod als voorwaardelijke sanctie op te leggen. Daarnaast is het mogelijk om via verplichte en vrijwillige controle op alcohol te werken aan gedragsverandering op het gebied van alcoholgebruik. Alleen ontbreekt een controlemiddel om alcoholinname continue te meten. Periodieke ademtests, bloedtests en urinecontroles zijn een momentopname. In januari dit jaar is in de politie-eenheden Oost-Nederland en Rotterdam gestart met het proefproject Alcoholmeter. Bij een succesvolle evaluatie van het proefproject wordt overwogen de Alcoholmeter bij wet in te voeren. Het proefproject is een initiatief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.