Bijgewerkt: 27 september 2022

Het kabinet ontmoedigt de toekomstige elektrische autorijders

Nieuws -> Informatief

Bron: ANWB/Rijksoverheid
23-10-2020

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is zeer teleurgesteld over het besluit van de minister om de subsidie op de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s tot het einde van 2020 stop te zetten. De vereniging vindt het een ‘ontmoediging voor de toekomstige elektrische rijder’.

De ANWB verwacht dat door deze onverwachte wending het vertrouwen bij de consument verdwijnt en de verkoop van elektrische auto’s in de particuliere markt stagneert. Dit terwijl het kabinet juist inzet op het stimuleren van elektrisch rijden voor de particuliere markt om de gewenste klimaatdoelen te realiseren. De ANWB vindt het belangrijk dat de elektrische auto betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. De tijdelijke aanschafsubsidie draagt hieraan bij. De ANWB stelt ieder jaar de Elektrisch Rijden Monitor samen. Daaruit blijkt dat 5% van de Nederlanders de koop van een elektrische auto overweegt in de komende twee jaar. De hoge prijs vormt de belangrijkste belemmering. 

Dit jaar konden 2500 geïnteresseerden een nieuwe elektrische auto aanschaffen met subsidie. Vanwege de grote belangstelling was de pot voor 2020 al binnen een week leeg. Door de zogenaamde ‘doorschuifbepaling‘ konden consumenten die daarna een elektrische auto kochten aanspraak maken op het budget van 2021. Daar wil de staatssecretaris nu een eind aan maken. Dit betekent dat consumenten die een nieuwe elektrische auto willen kopen met subsidie genoodzaakt moeten wachten tot 1 januari 2021. Volgens de ANWB is dit geen goede oplossing, want de aanvragen worden nu opgespaard tot 1 januari en dan is de pot voor 2021 alsnog binnen zeer korte tijd leeg.  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een elektrische auto wordt opgeladen


De ANWB pleit er daarom voor om de regeling simpeler te maken, de resterende bedragen te benutten, en de jaarlijkse schotten in de regeling te verwijderen en zo de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren verder te stimuleren. Dit is belangrijk voor de helderheid naar de consument zodat nu ook, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, particulieren van de stimulering kunnen profiteren. Dit nadat jaren de zakelijke markt dat heeft gedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen - 2018)

drs. Stientje van Veldhoven-van der Meer (D66) minister voor Milieu en Wonen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat


Minister Van Veldhoven op 4 maart 2020: '4000 euro subsidie voor een nieuwe en 2000 voor een gebruikte elektrische auto. Particulieren kunnen dat naar verwachting vanaf 1 juli 2020 aanvragen als ze een elektrische auto aanschaffen of privé leasen. Het gaat daarbij om auto’s uit de middenklasse, zowel nieuw als gebruikt. Met deze subsidie wordt een afspraak uit het klimaatakkoord ingevuld. Naast subsidie komt er voor gebruikte auto’s een check op de batterij, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.' Dat schreef minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) aan de Tweede Kamer. Lees ook: Beantwoording Kamervragen over het bericht over 'Subsidiepot stroomauto’s nu al op' op 16 oktober 2020 (pdf 6 pagina’s)

Minister Van Veldhoven op 16 oktober 2020: 'In 2020 zijn met deze subsidieregeling in totaal 2.500 nieuwe batterij elektrische personenauto’s voor particulieren gestimuleerd, - circa 0,5% van totale omvang nieuwverkoop van alle auto’s in Nederland. Dit is conform het verplichtingenbudget van € 10 miljoen in 2020. Circa 38% van deze aanvragen betreft private lease. Sinds het verplichtingenbudget van 2020 begin juli is bereikt, schuiven nieuwe aanvragen conform de regeling maximaal 1 kalenderjaar door, dus naar 2021. Zoals ik uw Kamer recent heb gemeld, is het kabinet voornemens deze doorschuifbepaling in de regeling (zowel voor nieuwe als gebruikte EV’s) op korte termijn stop te zetten en hierdoor in de komende jaren budgettair gezien nog gerichter op de geplande jaarbudgetten te gaan sturen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.