Bijgewerkt: 22 juli 2024

Het is nog steeds mistig rond de Amstelveense noodopvang

Nieuws -> Informatief

Bron: Hans Straeter
31-07-2016

De heer Hans Straeter, woordvoerder van het Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg stuurde onderstaand schrijven naar de redactie van Amstelveenweb.com:

'Waarom er nu snel duidelijkheid moet komen met de Amstelveense noodopvang?
Wie het gebeuren rond de Amstelveense noodopvang volgt, weet zich te herinneren dat de situatie rondom het gebruik van het voormalige kantoorpand vaak lange tijd in mist bleef gehuld. Nadat op 10 oktober 2015 bekend werd dat de gemeente Amstelveen overeenstemming wilde bereiken met het COA om een noodopvang te openen, duurde het tot 24 november, voor naar buiten werd gebracht dat een huurovereenkomst bereikt werd tussen het COA en de eigenaar van het gebouw (Kronenburg 2 red.).

De noodopvang zou in februari 2016 opengaan, maar op 26 januari werd bekend dat het drie maanden later zou gebeuren. Lange tijd onderhandelde de gemeente met enkele organisaties over de vraag wie de coördinatie van de dagbesteding van vluchtelingen op zich gaat nemen. Pas op 18 maart werd bekend dat dit per 1 april de welzijnsorganisatie Vita zou worden. Veel praktische vragen van vrijwilligersorganisaties die activiteiten wilden ondernemen met vluchtelingen bleven maandenlang onbeantwoord. Zelfs begin april was nog niet duidelijk, of het pand aan het eind van die maand werkelijk in gebruik zou worden genomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Welkom bord in Kronenburg, met in de achtergrond het gebouw, waar COA twee etages huurt voor 400 vluchtelingen, maar nu blijkt dat er slechts ongeveer 50 personen verblijven


Op 26 april 2016 was het dan eindelijk zover: de eerste bus met vluchtelingen arriveerde aan de Laan van Kronenburg. Het aantal bewoners groeide vrij snel naar circa 80. Er waren enkele periodes dat het er meer dan 100 waren. Erg weinig voor een faciliteit die geschikt gemaakt was voor het verblijf van 400 personen.

Door de vele transfers (overplaatsingen naar andere noodopvanglocaties en asielzoekerscentra) verbleven veel vluchtelingen slechts vrij kort in de noodopvang van Amstelveen. Dat grote verloop maakte het niet eenvoudig om vrijwilligersactiviteiten op te zetten. Activiteiten die hoognodig waren, want de noodopvang functioneert slechts als bed, bad en brood ‘wachtkamer’ tot de eigenlijke toelatingsprocedure begonnen kan worden.

Veel mensen hebben zware ervaringen achter de rug, kennen de omgeving niet en spreken nog nauwelijks, of geen Nederlands. De vele overplaatsingen kunnen niet alleen nadelig zijn voor volwassen vluchtelingen, maar vooral voor de kinderen van vluchtelingen. Waarom zou je mensen en de omgeving nog leren kennen als je toch steeds overgeplaatst wordt? Uiteindelijk kan dit tot passiviteit, depressiviteit en bindingsproblemen leiden.

Vrijwilligersactiviteiten met vluchtelingen
In de noodopvang gingen veel vrijwilligers met allerlei activiteiten aan de slag via het samenwerkingsverband Amstelveen voor Vluchtelingen. Buiten de noodopvang werden veel activiteiten georganiseerd door bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg, een zelfstandig platform, waarin zowel bewoners uit Amstelveen als Buitenveldert actief zijn. Zo worden er regelmatig drukbezochte ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor vluchtelingen en buurtbewoners onder de noemer ‘Caf? Welkom’ en zijn er wekelijkse Nederlandse taalactiviteiten met docenten en vrijwilligers in het Huis van de Wijk Buitenveldert en in de naburige openbare bibliotheek. Ook worden er wandelingen georganiseerd waarbij bewoners uit de noodopvang de omgeving van Amsterdam en Amstelveen leren kennen. Mooie tochten, waarbij buurtbewoners iets vertellen over de stad en de geschiedenis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een van de ingerichte slaapkamers voor de vluchtelingen in Kronenburg 2


Ondanks de late ingebruikname van de noodopvang en ondanks het zomerseizoen, waarbij veel mensen op vakantie zijn, is het gelukt een werkende activiteitenstructuur op te bouwen en gaande te houden. Maar de afgelopen weken is het steeds moeilijker geworden. Het aantal bewoners zakte verder van circa 70 naar rond de 50. Dat gaat dan om de mensen die ingeschreven staan in de noodopvang, maar een aanzienlijk deel van hen logeert in afwachting van de start van hun procedure bijvoorbeeld bij familie, waardoor het aantal mensen dat in de noodopvang overnacht, nog een stuk kleiner is.

Het aantal mensen, dat momenteel in de noodopvang verblijft, is de laatste weken zo klein geworden dat iedere deelnemer aan vrijwilligersactiviteiten telt. Als er in de komende weken nog meer vluchtelingen naar een andere locatie worden overgeplaatst, dan zijn de met veel moeite opgezette activiteiten niet meer vol te houden. Dan wordt het aantal deelnemers zo klein, dat het voor veel vrijwilligers niet erg zinvol meer is om door te gaan. Bij sommige activiteiten zijn dan (veel) meer vrijwilligers dan vluchtelingen. Het risico is dan groot dat veel vrijwilligers afhaken, of gedemotiveerd raken. De in de afgelopen maanden opgebouwde structuur brokkelt dan in snel tempo af.

15 noodopvanglocaties sluiten
Op donderdag 28 juli 2016 verklaarde Gerard Bakker, directeur van het COA, in een interview in ‘De Telegraaf’, dat er deze zomer 15 noodopvanglocaties gesloten gaan worden. Hij verzuimde erbij te vertellen om welke locaties het allemaal gaat. Van enkele locaties, zoals in Vijfhuizen, is het bekend dat ze op 1 september gaan sluiten, maar de vraag in Amstelveen en in het vlakbij de noodopvang gelegen Buitenveldert is natuurlijk, of het gebouw aan de Laan van Kronenburg ook op het lijstje van de 15 te sluiten locaties vermeld staat?

Opnieuw dreigen we met de noodopvang in Amstelveen in een onrustige en mistige situatie terecht te komen. Er circuleren geruchten, dat de noodopvang niet op het lijstje voorkomt en er zijn andere mensen die ervan overtuigd zijn, dat de Amstelveense noodopvang binnen afzienbare tijd gesloten wordt. Ondertussen dreigt met steeds maar minder vluchtelingen in de noodopvang de opgebouwde vrijwilligersstructuur in elkaar te zakken. Die onduidelijkheid is beslist niet bevorderlijk voor het volhouden van de activiteiten.

Foto Amstelveen
(Foto Maro Elmzaly - 2016)

Van links naar rechts Hans Straeter (voorzitter bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg), Joep van Erp (SP-fractievoorzitter in de Amstelveense gemeenteraad), Marijn van Ballegooijen (lid van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid in Amsterdam namens de PvdA), vrijwilliger Peter Koffijberg en enkele bezoekers tijdens de bijeenkomst Café Welkom op 28 juli 2016


Duidelijkheid is nodig
Duidelijkheid is nu echt snel gewenst. Het COA weet al, dat er 15 noodopvanglocaties worden gesloten. Daarbij lijkt het niet erg aannemelijk dat bij het bepalen van dat aantal er nog geen lijstje is gemaakt van de daaraan gerelateerde plaatsen. Binnen de noodopvang wordt verklaard, dat Gudule von Hegedus, de nieuwe locatiemanager van het COA in de Amstelveense noodopvang, zodra er meer duidelijkheid is, de vrijwilligersorganisaties zal informeren.

Of dat zal gebeuren, moet nog blijken. Op de website van Binnenlands Bestuur wordt gesteld, dat wanneer het COA besluit een locatie te sluiten, ze het dan aan de betreffende gemeente overlaat om dit naar buiten te brengen. De mist betreffende de vraag, of de Amstelveense noodopvang binnenkort gaat sluiten, hangt dus zowel rond de locatiemanager als rond het College van B en W.

Op de eerdergenoemde website wordt in hetzelfde artikel in algemene zin vermeld, dat het COA gesprekken voert met gemeenten, waar een noodopvang gesloten wordt om het pand na sluiting aan te houden als buffer voor momenten, dat er opnieuw vluchtelingen moeten worden opgevangen. Het roept vanzelfsprekend de vraag op, of dergelijk gesprekken van het COA al gaande zijn met de gemeente Amstelveen?

In september 2016 houdt het COA ?lle locaties tegen het licht. In geval de noodopvang dicht gaat, kan het voormalige kantoorpand dan niet beter omgebouwd worden tot asielzoekerscentrum? Er is al veel in het pand ge?nvesteerd; moet dat na zo’n korte tijd allemaal vernietigd worden? Het COA en het College van B en W zouden zo snel mogelijk duidelijkheid moeten verschaffen over het al, of niet voortbestaan en het perspectief van de locatie aan de Laan van Kronenburg. Alleen als er zicht is op voortbestaan en weer toenemende aantallen bewoners in het pand, kunnen de opgebouwde vrijwilligersactiviteiten behouden blijven. Blijft de mist lange tijd hangen en neemt het aantal bewoners in de noodopvang nog verder af, dan vrezen we dat het snel afgelopen zal zijn met de vrijwillige activiteiten voor vluchtelingen.'
Lees ook: Gaat de noodopvang snel sluiten?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.