Bijgewerkt: 6 december 2023

Het basispakket van de zorgverzekering in 2023 is veranderd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-01-2023

Per 1 januari 2023 het basispakket van de zorgverzekering is gewijzigd. De hoogte van het eigen risico blijft 385 euro. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal 250 euro.

In 2023 zijn er 3 belangrijke wijzigingen in het basispakket: Combinatietest verdwijnt uit het basispakket. De combinatietest wordt vanaf 2023 niet meer vergoed via de zorgverzekering. Sinds de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017 is het aantal zwangere vrouwen dat kiest voor de combinatietest gedaald tot 0,7%. Vooral omdat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.Niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt gratis. De NIPT wordt voor iedereen met een medische indicatie gratis. Dit is in lijn met wat de regeringspartijen met elkaar hebben afgesproken in het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

Medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed. Vanaf 1 januari 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D niet meer vergoed via de zorgverzekering. Het gaat om middelen met: 

-alle doseringen vitamine D (colecalciferol);

-een combinatie van vitamine D en calcium;

-een combinatie van vitamine D en alendroninezuur;

-calcifediol (Hidroferol®).

Wanneer u een eigen risico betaalt. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico:

-huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);

-verloskundige zorg en kraamzorg;

-de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de 20-wekenecho; 

-bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts,  diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;

-wijkverpleging;

-nacontroles bij orgaandonatie;

-reiskosten bij orgaandonatie;

-gecombineerde leefstijlinterventie.

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Als uw kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering.

Voorbeeld: mondzorg voor kinderen valt onder de basisverzekering. Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt grotendeels vergoed vanuit het basispakket. Denk aan een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Ook betaalt u voor de mondzorg voor kinderen geen eigen risico. Dit betekent dat u bijvoorbeeld controles en gaatjes niet zelf hoeft te betalen. Beugels, kronen, bruggen en implantaten voor jongeren worden niet vergoed.

Eigen risico gespreid betalen. Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Heeft u een relatief laag inkomen? Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. In de zorgtoeslag zit ook een tegemoetkoming voor het eigen risico.

Waarom u het eigen risico betaalt. Er zijn 2 redenen waarom de overheid het eigen risico heeft ingevoerd:

-De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt;

-U wordt bewuster van de kosten voor zorg.

Vrijwillig hoger eigen risico. U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Maar u moet ook meer geld betalen als u zorg uit het basispakket gebruikt.

Voorbeeld verhoogd eigen risico: Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus zijn dat u € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet betalen bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.