Bijgewerkt: 1 augustus 2021

Het RIVM corrigeert de vaccinatiecijfers in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
29-04-2021

Het aantal geschatte vaccinaties bedraagt nu bijna 5,2 miljoen (aantal gezette prikken t/m dinsdag 27 april 2021) in Nederland. Vanwege een programmeerfout is eerder een overschatting van de vaccinatiecijfers opgetreden. Daardoor zijn op 13 april 220.000 vaccinaties teveel gerapporteerd. De correctie hiervoor wordt vandaag doorgevoerd op het coronadashboard en in de wekelijkse rapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De correctie heeft geen invloed op het verloop van het vaccinatieprogramma.

Vanaf woensdag 13 april 2021 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  een nieuwe rekenmethode toegepast voor de schatting van de vaccinatiecijfers. In het programmeren van de nieuwe rekenmethode is een fout gemaakt waardoor het aantal gezette vaccinaties door huisartsen en instellingen vanaf 13 april is overschat met zo’n 10%. Over het totaal aantal gezette prikken is dit 4%. De programmering en de rekenmethode is na herstel van de fout ook gecontroleerd en gevalideerd door een externe partij.

Vaccinatieregistratiesysteem. Het RIVM ontvangt vaccinatiegegevens via diverse systemen; van ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, zorginstellingen en huisartspraktijken. Deze worden opgeslagen in CIMS, het landelijke registratiesysteem COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem. Hiermee worden belangrijke gegevens over de COVID-19-vaccinatie bijgehouden die van belang zijn om de epidemie te bestrijden. De GGD’en en de ziekenhuizen leveren consequent vaccinatiedata aan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De GGD Kennemerland vaccinatielocatie op Schiphol Loevesteinse Randweg 110 op maandag 12 april 2021. Hier werden ongeveer 1.100 mensen gevaccineerd tijdens de dag met het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine


Nog niet alle uitvoerende partijen geven hun vaccinatiegegevens door aan het RIVM en CIMS. Dit kan verschillende redenen hebben: men geeft geen toestemming tot delen van de gegevens, toestemming wordt niet gevraagd of organisaties hebben een achterstand in het aanleveren van de gegevens. Om toch zo accuraat en tijdig mogelijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gevaccineerd zijn, maakt het RIVM gebruik van geprogrammeerde computerscripts. Deze schatten de vaccinatiecijfers op basis van het aantal uitgereden vaccins, ontvangende partijen en aannames ten aanzien van spillage (1%) en de periode waarin de vaccins worden gezet.

Aanleveren data. Om CIMS zo volledig mogelijk te vullen is het nodig dat alle betrokken partijen hun data aanleveren. Het RIVM en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   zijn met een oplossing hiervoor bezig. Het RIVM neemt contact op met zoveel mogelijk instellingen met het dringende verzoek de ontbrekende data aan te leveren. De minister van VWS treedt in overleg met de koepels om hen te bewegen de aanlevering van hun data te verbeteren. De correcte schattingen van de vaccinatiecijfers staan in de vandaag door het RIVM gepubliceerde weekrapportage. Ook op het Coronadashboard worden de cijfers op 29 april 2021 aangepast.

Vandaag hebben 40.000 mensen geboren in 1963 door een administratieve fout in het verzendproces te vroeg een uitnodiging voor een vaccinatie ontvangen. Deze groep mensen krijgt, bij wijze van uitzondering, de gelegenheid om via het callcenter van de GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst  een afspraak in te plannen. Mensen die een uitnodigingsbrief hebben gekregen, dienen deze mee te nemen naar de vaccinatieafspraak bij de GGD.

Tot op heden kunnen mensen geboren in 1961 of in 1955 en eerder een afspraak inplannen bij de GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst  voor een vaccinatie. Dit kan snel en eenvoudig via www.coronavaccinatie-afspraak.nl . Vanaf volgende week ontvangen de eerste mensen met een medisch risico een uitnodiging voor een vaccinatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.